Kinderen zorgpersoneel kunnen tot 21 uur terecht in kinderopvang

De Stad houdt 4 kinderdagverblijven open tot 21 uur om kinderen van medisch personeel langer op te kunnen vangen tijdens de coronacrisis.

De Stad Gent houdt 4 kinderdagverblijven tijdelijk open tot 21 uur om de kinderen van medisch personeel langer op te kunnen vangen. Door de coronacrisis kwamen er immers steeds meer vragen van ouders uit de medische sector die het tijdens zware, onregelmatige shifts moeilijk hadden om kinderopvang te vinden.

Uitbreiding openingsuren

In totaal 4 stedelijke kinderdagverblijven blijven langer open dan normaal. Ze breiden hun openingsuren tijdelijk uit tot 21 uur, dat besliste het stadsbestuur. Voor 3 kinderdagverblijven in de buurten Binnenstad (Kinderdagverblijf De Kleine Prins), Sluizeken -Tolhuis-Ham (Kinderdagverblijf Nieuwland) en Bloemekenswijk (Kinderdagverblijf Domino) betekent dat dat ze 1 uur langer openblijven. Kinderdagverblijf Kobe en Nanou aan het Jan Palfijnziekenhuis blijft zelfs 3 uur langer open. Met deze maatregel gaat Stad Gent in op de steeds grotere vraag naar kinderopvang in functie van de shifts van het medisch personeel.

De kinderopvang is een van de belangrijke radertjes in het geheel waarmee we de coronacrisis proberen te overwinnen. Zonder de nodige opvang kunnen ouders in een cruciale sector zoals de medische wereld niet met een gerust hart aan de slag. Chapeau voor de inzet van onze kin­der­be­ge­lei­ders.'   

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor alle opvangvragen, één adres

Ouders met opvangvragen kunnen altijd terecht bij het Kinderopvangpunt Gent. Dat loket werd opgestart in juni 2017 voor het bundelen van het gehele opvangaanbod in de stad. Vandaag wordt het loket ingezet voor ouders als contactpunt voor hun opvangvragen. Het loket werkt samen met alle kinderopvanginitiatieven (stedelijk en niet-stedelijk) om een oplossing te zoeken voor prangende opvangvragen van ouders. Ouders die geen opvang vinden voor hun kindje, kunnen dus terecht bij het Kinderopvangpunt Gent op het nummer 09/268.20.80 of via kinderopvangpunt@stad.gent.

Overleg met alle kinderopvang in Gent

De Stad Gent roept het overkoepelende Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) samen om de vraag naar opvang in kaart te brengen, om na te gaan hoe de personeelsinzet verloopt en om prangende vragen vanuit de sector te registreren. In het kader van de continuïteit van de opvang na deze crisis, is zekerheid over de financiële tegemoetkomingen voor organisatoren en personeel momenteel een van de grote bezorgdheden van deze sector.