Jongeren in P.C. Dr. Guislain krijgen voortaan les van leraars Zie­ken­huis­school

Ziekenhuisschool Stad Gent en Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain werken samen om 25 kwetsbare kinderen onderwijs aan te bieden.

Vanaf dit schooljaar slaan Ziekenhuisschool Stad Gent en het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain de handen in elkaar om onderwijs aan te bieden aan 25 heel kwetsbare kinderen en jongeren.

Ziekenhuisschool Stad Gent biedt al meer dan 60 jaar op verschillende locaties onderwijs aan kinderen en jongeren die tijdelijk in een ziekenhuis verblijven. De school doet dat altijd in nauwe samenwerking met de thuisschool van de kinderen, om zo de terugkeer vlot te laten verlopen. Vanaf dit schooljaar gaat Ziekenhuisschool Stad Gent een nieuwe samenwerking aan: met het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain van de Broeders van Liefde. De samenwerking biedt heel wat voordelen. Door de handen in elkaar te slaan, krijgen meer jongeren een uitgebreider lesaanbod en is er een grotere omkadering door professionele lesgevers mogelijk.

Dit is een mooie samenwerking die aan kwetsbare kinderen kansen biedt om het contact met school te behouden. Deze leerlingen vallen vaak tussen de mazen van het net en verlaten zo ongewild het onder­wijs­sys­teem.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Fioretti en De Steiger

In leefgroep Fioretti (Ebergiste De Deynestraat) verblijven kinderen met een licht verstandelijke handicap en een bijkomende psychiatrische aandoening, kinderen met een zogenaamde dubbeldiagnose. Verschillende factoren, zoals onder meer ontwikkelingsproblemen, onveilige hechting en grotere stressgevoeligheid, maken deze groep kinderen uitermate kwetsbaar. Ziekenhuisschool Stad Gent start er met een onderwijsaanbod voor 15 leerlingen (7 uit het lager en 8 uit het secundair onderwijs) en 2 crisisbedden. In leefgroep De Steiger (Sint-Juliaanstraat) verblijven jongeren met een verstandelijke handicap die tijdelijk opgenomen zijn. De Ziekenhuisschool start er met een onderwijsaanbod voor 8 leerlingen.