Inschrijvingen stedelijk buitengewoon basisonderwijs voor het eerst digitaal

Vanaf 28 mei 2020 kunnen ouders hun kind inschrijven voor het stedelijk buitengewoon basisonderwijs via de websites van de scholen.

Vanaf donderdag 28 mei 2020 om 9 uur kunnen ouders hun kind inschrijven voor het stedelijk buitengewoon basisonderwijs. Door de coronamaatregelen verlopen de inschrijvingen voor het eerst digitaal. Ouders die hun kind willen inschrijven, kunnen terecht op de websites van de scholen.

School bezoeken kan op afspraak

Omwille van het coronavirus zijn alle fysieke inschrijvingen op school opgeschort tot en met 31 augustus 2020. Daardoor zullen de inschrijvingen voor het stedelijk buitengewoon basisonderwijs voor het eerst digitaal verlopen. De inschrijvingen starten op donderdag 28 mei vanaf 9 uur. Ouders kunnen hun kind inschrijven via een inschrijvingsformulier op de websites van de stedelijke scholen. Dat is niet vrijblijvend, het formulier vervangt het inschrijven op de school zelf. Voor de andere onderwijsnetten nemen de ouders best contact op met de scholen in kwestie. Ook zij starten met de inschrijvingen op 28 mei om 9 uur.

Een schoolkeuze is een belangrijk proces, ouders willen de scholen eerst leren kennen. Ouders die de school graag eerst een bezoekje brengen, kunnen dat op afspraak. Voldoende afstand bewaren van elkaar is daarbij de boodschap.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Aanbod Stedelijk Onderwijs Gent

Het stedelijk Onderwijs Gent biedt verschillende types buitengewoon basisonderwijs aan:

  • Basisscholen Het Kompas en De Octopus: type basisaanbod (voor leerlingen met diverse ernstige leermoeilijkheden)
  • Basisschool Zonnepoort - Zonnewijzer: type 2 (kinderen met een verstandelijke beperking)
  • Freinetschool De Sassepoort - Spoor 9: type 3 (kinderen met een emotionele of gedragsstoornis) en type 9 (normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis)
  • Ziekenhuisschool Stad Gent: type 5 (kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, residentiële setting of verblijven in een preventorium). Enkel de Ziekenhuisschool werkt niet met digitale inschrijvingen.

Lees meer over het Stedelijk Buitengewoon Onderwijs

Over het buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die speciale hulp nodig hebben door een beperking of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Om een kind in te schrijven, is er een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Dit inschrijvingsverslag wordt opgesteld door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en vermeldt welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor het kind.