Gentse studenten nemen doopdecreet onder de loep

Tachtig studentenverenigingen ondertekenen straks het doopdecreet. Er komt ook een werkgroep die het decreet kritisch onder de loep neemt.

Tachtig studentenverenigingen ondertekenen straks het doopdecreet 2021-2022. Op initiatief van de studenten en de Stad Gent komt er bovendien een werkgroep van studenten die het doopdecreet dit najaar kritisch onder de loep neemt.

In Gent zijn meer dan 140 studentenverenigingen actief en worden er jaarlijks zo'n 170 studentendopen georganiseerd voor ongeveer 2.000 studenten. Om die dopen in goede banen te leiden, stelden studenten in 2007 voor het eerst een doopdecreet op en voerden ze zelf doopcontroles uit. Het decreet werd sindsdien voortdurend aangepast.

Het doopdecreet zorgt ervoor dat er een kader is om de dopen op een correcte en respectvolle manier te organiseren. Zo moeten studentenverenigingen op voorhand een draaiboek bezorgen aan de studentenkoepels en de Stad en mogen doopmeesters tijdens de doop geen alcohol gebruiken. Uniek is ook dat studenten zelf mee verantwoordelijk zijn voor het ter plaatse controleren van dopen.

Op donderdag 7 oktober 2021 zullen alle erkende studentenverenigingen, net zoals enkele niet-erkende verenigingen, het doopdecreet ondertekenen. Bovendien richten de studenten in samenspraak met de Stad Gent een werkgroep op om het decreet dit najaar kritisch onder de loep te nemen. Twee experten van de UGent, een moraalfilosoof en een taal- en letterkundige, staan de studenten bij in hun taak. Dat moet volgend academiejaar leiden tot een gemoderniseerde versie.

Het is tijd om grondig te reflecteren over de toekomst van studentendopen. Daarom kijk ik uit naar de voorstellen die de studenten zullen doen en ga ik graag met hen verder in gesprek. Want het decreet is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen stadsbestuur en studenten.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Studenten beleven tijdens een doop niet alleen hilarische momenten, maar maken ook veel vrienden, soms voor het leven. Daarom moeten we de traditie blijven in goede banen leiden. De Gentse stu­den­ten­koe­pels nemen hun ver­ant­woor­de­lijk­heid en controleren op voorhand alle draaiboeken en activiteiten. Die aanpak werkt, verenigingen zijn tegenwoordig zelf vragende partij.

Nicolas Vander Eecken , studentenbeheerder, Dienst Studentenactiviteiten UGent