Extra middelen voor Gentse scholen om leer­ach­ter­stand weg te werken

Scholen kunnen deze middelen inzetten voor extra ondersteuning binnen én buiten de lesuren. Ze bepalen zelf hun aanpak.

Omdat heel wat leerlingen door de coronacrisis leerachterstand dreigen op te lopen, maakt de Stad Gent 1 miljoen euro vrij voor 'extra handen' in de Gentse scholen. Scholen kunnen deze middelen inzetten voor extra ondersteuning binnen én buiten de lesuren. Ze bepalen zelf hun aanpak.

Verdeling van de middelen

De extra middelen zijn beschikbaar voor scholen in het basis- en het secundair onderwijs, en komen bovenop de acties die nu al lopen, zoals het inzetten van vrijwilligers wanneer leerkrachten thuis in quarantaine zitten. Deze bijkomende middelen zullen door de scholen ingezet worden om extra mensen aan te werven: leerkrachten, maar ook logopedisten of ergotherapeuten. Deze groep zal in samenwerking met de Stad Gent aangevuld worden met stagiairs, interimarissen, vrijwilligers en bredeschool-organisaties.

Het perspectief van de leerlingen staat centraal, met extra aandacht voor de overgangsmomenten - zoals de overgang van basis- naar secundair onderwijs - omdat dit sleutelmomenten zijn in een schoolcarrières. De extra ondersteuning op de scholen zal ingezet worden om de leerachterstand weg te werken. Dit zal onder andere gebeuren door meer differentiatie, het inzetten van meerdere leerkrachten voor 1 klas, het maken van kleinere klasgroepen, het organiseren van individuele leerbegeleiding en het versterken van studieondersteuning. Scholen bepalen zelf hun aanpak.

De coronacrisis treft het onderwijs heel hard, Gent investeerde reeds 2,2 miljoen in concrete ondersteuning. We geloven dat we hiermee het verschil maken voor de leerlingen. Mijn hoop is dat we kunnen voorkomen dat leerlingen ten onrechte geher­o­ri­ën­teerd worden of blijven zitten eind dit schooljaar omwille van corona.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs