De Stad Gent zoekt nieuwe onthaalouders

De Stad Gent voorziet extra ondersteuning en geeft jaarlijks een premie van 500 euro aan elke (nieuwe) onthaalouder

Met een nieuwe wervingscampagne gaat de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent op zoek naar nieuwe onthaalouders. De campagne krijgt op Vlaams niveau de ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). De Stad Gent voorziet extra ondersteuning en geeft jaarlijks een premie van 500 euro aan elke (nieuwe) onthaalouder. De Diens voor Onthaalouders zoekt vooral naar nieuwe onthaalouders in de 7 Gentse wijken, waar de nood aan kinderopvang hoog is.

De Stad Gent biedt kwalitatieve kinderopvang aan via haar kinderdagverblijven, peutertuinen,Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (STIBO) en ook via een dienst voor onthaalouders.

De dienst onthaalouders van de Stad Gent heeft een erkenning voor 66 opvangplaatsen. De dienst voor onthaalouders maakt alles bespreekbaar op een open, eerlijke en spontane manier. De Stad voorziet extra ondersteuning geeft jaarlijks een premie van 500 euro aan elke (nieuwe) onthaalouder.

Onthaalouder worden

Wie zich geroepen voelt om onthaalouder te worden, neemt best contact op met de verantwoordelijke van de Dienst Onthaalouders, mevrouw Mieke Michiels. Onthaalouders werken vaak in eigen woning, daarom is de samenwerking met de dienstverantwoordelijke heel belangrijk. De taak van de dienstverantwoordelijke ligt vooral in het begeleiden, ondersteunen en coachen van de onthaalouders. Hij of zij gaat regelmatig op huisbezoek bij de onthaalouder en zorgt voor telefonische ondersteuning. De onthaalouders krijgen ieder jaar een gevarieerd aanbod aan bijscholingen.

In de ‘praktische startgids voor onthaalouders’ vindt u alle nodige informatie en startvoorwaarden. De brochure kan opgevraagd worden bij mevrouw Mieke Michiels.

Dienst voor onthaalouders

Een dienst voor onthaalouders is een door Kind en Gezin erkende dienst die onthaalouders aansluit. Een aangesloten onthaalouder vangt kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst onthaalouders selecteert, begeleidt en bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en brengt hen in contact met ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.

De onthaalouders vangen tijdens weekdagen kinderen van 0 tot 3 jaar op en dit in een huiselijke sfeer. Openingsdagen en -uren variëren van onthaalouder tot onthaalouder. Sommige onder hen bieden ook naschoolse opvang (tot 12 jaar) en opvang op ongewone tijdstippen aan. De dienst voor onthaalouders staat open voor de opvang van kindjes met een specifieke zorgbehoefte.

De onthaalouders zorgen voor gezonde en gevarieerde voeding, veilige speel – en slaapruimte en een goede verzorging. De onthaalouder geeft de kinderen warmte en geborgenheid en leert de kinderen ook omgaan met verschillen en regels in groepsverband. De onthaalouder creëert een prikkelende omgeving waardoor kinderen op een veilige manier op ontdekking kunnen gaan, creatief kunnen zijn en zo hun zelfvertrouwen vergroten.

Hoewel voor de helft van de kinderen die opvang nodig hebben, er in Gent een opvangplaats is, kampen 7 wijken met een tekort aan opvangplaatsen. Daarom zoekt de Dienst voor Onthaalouders bij voorkeur in deze wijken bijkomende onthaalouders. Deze 7 wijken zijn Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot – Blaisantvest, Muide – Meulestede – Afrikalaan , Ledeberg,Oud-Gentbrugge en Macharius-Heirnis. Er is bijzondere aandacht om onthaalouders met een migratie-achtergrond te bereiken.