Buitenslapen in kinderopvang: metingen luchtkwaliteit positief

In opdracht van de Stad heeft Universiteit Gent de luchtkwaliteit onderzocht op 12 Gentse opvanglocaties. De resultaten zijn positief.

Slapen in openlucht wint aan terrein in de Gentse kinderopvang. In opdracht van de Stad heeft Universiteit Gent daarom de luchtkwaliteit onderzocht op 12 opvanglocaties. De resultaten zijn positief: verschillen tussen locaties onderling en seizoenen zijn minimaal, de Vlaamse normen zijn nergens overschreden.

Twee meetcampagnes

Internationaal zijn de ervaringen met buitenslapen positief. Ook bij ons stijgt de vraag naar buitenslapen in de kinderopvang, zowel vanuit de kinderopvanglocaties als vanuit de ouders. Daarom heeft Universiteit Gent in opdracht van de Stad onderzoek gevoerd naar de luchtkwaliteit. Via twee meetcampagnes is de luchtkwaliteit gemeten in en rond 12 stedelijke kinderopvanglocaties. Uit het onderzoek blijkt dat er geen contra-indicaties zijn voor het buitenslapen. Ook in de specifieke buitenslaaphuisjes staan de metingen het buitenslapen niet in de weg. Ook de binnenluchtkwaliteit van de kinderopvanglocaties is goed.

Ruim onder de grenswaarden

Onder andere de concentratie aan stikstofdioxide werd tijdens de meetcampagnes opgevolgd. Die bleef op alle opvanglocaties ruimschoots onder de huidige grenswaarde van 40µg/m³, zowel in de binnen- als buitenlucht van de opvanglocaties. Verschillen tussen seizoenen en kinderopvanglocaties onderling zijn minimaal en de ligging bleek amper of geen effect te hebben op de resultaten.

De ervaringen van kin­der­be­ge­lei­ders leren ons dat kinderen buiten beter slapen, minder snel ziek zijn en meer ontspannen en tevreden wakker worden. Maar er waren zorgen over de luchtkwaliteit. Met dit onderzoek kunnen de kin­der­op­vanglo­ca­ties en ouders met een gerust hart hun kindje buiten te slapen leggen als ze daarvoor kiezen. In deze coronatijden is dat een welgekomen boodschap.

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Door de positieve resultaten van dit onderzoek zet de Stad Gent verder in op het buitenslapen, voor locaties en ouders die daarvoor kiezen. De Stad gaat in samenwerking met de VVSG verder aan de slag met de opmaak van een gids rond buitenslapen, die verwacht wordt in het voorjaar van 2021. Gezinnen en kinderopvanglocaties kunnen dan samen de keuze maken of ze de stap zetten naar het buitenslapen.

Over het onderzoek

Universiteit Gent had binnen dit onderzoek drie meetcampagnes gepland. Twee daarvan zijn uitgevoerd in september 2019 en januari 2020. De derde meetcampagne, gepland in maart 2020, is niet uitgevoerd door de coronamaatregelen. De meetcampagnes werden uitgevoerd in en rond 12 opvanglocaties van de Stad Gent, zowel binnen als buiten de R40, van Muide tot Sint-Amandsberg en regio UZ Gent.

In kinderopvanglocaties waar buiten wordt geslapen of waar interesse is om buitenslapen op korte termijn te installeren, is gemeten en geëvalueerd op basis van chemische multi-component analyse van 47 Vluchtige Organische Stoffen (VOS/VOC's), Stikstofdioxide (NO2), Zwaveldioxide (SO2) en Ozon (O3). Daarbij wordt per stof een concentratieniveau bepaald om zo een zeer nauwkeurig beeld te verkrijgen van de samenstelling van de lucht. Ook in de specifieke buitenslaaphuisjes zijn metingen verricht. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend, met het vermelde positieve resultaat.

De Stad Gent zet de samenwerking met Universiteit Gent verder. Daarbij gaat ook aandacht naar welke specifieke bronnen het binnenluchtmilieu beïnvloeden, zoals schoonmaakproducten, verf, enzovoort.