Bouw nieuwe vleugel voor 'Het Tandwiel' van start

De school en kinderopvang kunnen uitbreiden en er komt ook plaats voor de Academie voor Podiumkunsten en de jeugd- en buurtwerking.

Op 1 februari 2021 start de bouw van een nieuwe vleugel voor Het Tandwiel, het vroegere Gustaaf Calliergebouw bij de Bernadettewijk. De school en kinderopvang kunnen uitbreiden en er komt ook plaats voor de Academie voor Podiumkunsten en de jeugd- en buurtwerking.

De school en de kinderopvang, die nu al onderdak vinden in het gebouw, kunnen dankzij de nieuwbouw plaats bieden aan 240 kinderen in plaats van 140. Rond de nieuwe vleugel komt een natuurlijke speel- en leeromgeving, een initiatief waarbij de ouders sterk betrokken zijn. Ook de jeugd- en buurtwerking, de Academie voor Podiumkunsten en lokale verenigingen krijgen onderdak in de nieuwe vleugel. In het voorjaar van 2023 wordt het gebouw in gebruik genomen.

Dit gebouw wordt het kloppende hart van de wijk. Kinderen zullen er naar school gaan én hun hobby’s beoefenen, samen met de buurtbewoners. Iets om naar uit te kijken.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Het gebouw wordt omgedoopt tot 'Het Tandwiel'. De school en opvang heten al zo, nu dus ook het volledige gebouw. De naam verwijst naar een goede samenwerking, als tandwielen. Het Tandwiel zal slim gebruik maken van ruimte, maar ook zuinig, zelfvoorzienend en natuur-inclusief zijn. Het gaat om een passiefbouw met groendaken en planten en bomen die voor isolatie zorgen. Er komt een warmtepomp en zonnepanelen. Het hemelwater op de daken wordt opgevangen en hergebruikt. Ten slotte zal het gebouw ook natuur-inclusief zijn, met zwaluwnesten in de gevels en de groendaken.

De vierkante meters zo efficiënt mogelijk inzetten, op een duurzame manier, hoort bij het nieuwe bouwbeleid. Het beheer van het gebouw wordt gecen­tra­li­seerd zodat elke organisatie, vereniging en buurtbewoner meer kans heeft om aanspraak te maken op het gebruik van delen van het gebouw.

Rudy Coddens, die tijdelijk Annelies Storms vervangt als schepen van Facility Management

Het project zal in totaal 5,7 miljoen euro kosten, waarvan 2,2 miljoen euro gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur (AGION).