98 procent van instappers kan naar basisschool uit zijn top drie

91 procent van de instappers kan naar de school van eerste voorkeur. In totaal heeft 98 procent een plekje op een school uit zijn top drie.

422417-MJA pers-4731a5-original-1648215031

De voorbije weken konden ouders hun kind digitaal aanmelden voor een plaats in een Gentse basisschool voor het schooljaar 2024-2025. 91 procent van de instappertjes kan naar de school van eerste voorkeur. In totaal heeft 98 procent een plekje op een school uit zijn top drie.

In totaal werden 1.205 Gentse instappers, geboren in 2022, aangemeld voor een vrije plaats in een Gentse basisschool. Van alle aangemelde Gentse instappers met een toewijzing kan 85 procent naar de eerste voorkeurschool. Eerder werden ook al 1.155 instappers met voorrang ingeschreven in de school van broer of zus of waar een van de ouders werkt. Samengeteld kan zo 91 procent van de 2.360 bereikte instappers naar de eerste voorkeursschool. 98 procent kan starten in een school uit zijn top drie.

De kinderen die een toewijzing hebben gekregen voor een school, moeten wel nog naar de school gaan om in te schrijven, en dat tussen 22 april en 13 mei 2024. De school neemt contact op met de ouders om de inschrijvingsprocedure toe te lichten.

De 22 aangemelde instappertjes die geen toewijzing hebben gekregen en de kinderen die nog een school zoeken, kunnen vanaf 23 mei om 9 uur naar een school die nog vrije plaatsen heeft. 62 scholen over heel Gent hebben samen nog 757 vrije plaatsen. Enkel de scholen in Zwijnaarde hebben geen vrije plaatsen meer.

Deze mooie resultaten zijn goed nieuws voor veel ouders en kinderen. Ze kunnen terecht in een school van voorkeur door het lager aantal geboortes in 2022, maar ook omdat scholen voldoende plaatsen voorzien. Gezinnen die geen toewijzing kregen, kunnen rekenen op ondersteuning en informatie van het LOP Basisonderwijs Gent.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs 

Na vijftien jaar toont het aanmeldsysteem nog steeds zijn nut. Er is nu wel minder capa­ci­teits­druk dan tien jaar geleden en een groter aandeel kinderen krijgt een plaats in de eerste voorkeurschool van de ouders, maar een deel van de basisscholen loopt nog altijd snel vol. We zijn blij met de investeringen die de Stad Gent de voorbije vijftien jaar in MeldJeAan gedaan heeft en hopen op een vlotte transitie naar het Vlaamse Aanmeldsysteem volgend jaar.

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs