97,6 procent leerlingen kan naar secundaire school van voorkeur

93,3 procent van de kinderen kan naar de school van eerste voorkeur en 97,6 procent naar een school uit de top drie.

428192-School-e6cff5-original-1651587092

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het secundair onderwijs in Gent en een aantal randgemeenten krijgen vandaag, maandag 13 mei, het resultaat. 93,3 procent van de kinderen kan naar de school van eerste voorkeur en 97,6 procent naar een school uit de top drie.

Van de 5.016 aanmeldingen in het gewoon én het buitengewoon secundair onderwijs resulteerden er 4.681 of 93,3procent in een toekenning aan de school van eerste voorkeur, 192 of 3,8 procent aan de school van tweede voorkeur en 30 jongeren of 0,6procent aan de school van derde of vierde voorkeur. Die cijfers liggen in lijn met de resultaten van vorig schooljaar. 113 jongeren kregen nog geen school toegekend, het grootste deel van hen (64,4 procent) maakte slechts één keuze.

Gewoon secundair onderwijs

In het gewoon secundair onderwijs kan, op 11 kinderen na, elk kind dat drie of meer scholen opgaf zich nu al inschrijven in een school uit zijn top drie. De ervaring leert dat de wachtlijsten nog zullen evolueren. Zo zijn er nog enkele 'dubbele aanmeldingen' in de lijsten, van kinderen die nog niet weten of ze naar de A- of de B-stroom kunnen.

57 kinderen kregen nog geen school toegekend. Meer dan twee derde van hen maakte slechts één keuze, wat afgeraden wordt. Ouders zonder ticket kunnen vanaf dinsdag 14 mei terecht op de Gentse scholen waar nog vrije plaatsen zijn, in totaal zijn er nog 1.077 plaatsen.

In de B-stroom zijn er opnieuw meer aanmeldingen dan vorig jaar. De trend lijkt zich verder te zetten. In de helft van de Gentse scholen die B-stroom aanbiedt, is de capaciteit bereikt.

Het is goed nieuws dat zoveel leerlingen een plaats hebben op een school van voorkeur. Ik ben wel bezorgd over het stijgend aantal kinderen die een plaats zoeken in de B-stroom en het buitengewoon onderwijs. We hebben nood aan een vernieuwd inschrij­vings­de­creet voor het buitengewoon onderwijs, met een Vlaan­de­ren­breed aan­meld­plat­form.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Ik wil ouders, toeleiders en scholen hartelijk bedanken om het elektronisch aanmelden en de schoolkeuze(s) zo vlot te laten verlopen. Een constructieve samenwerking tussen de verschillende LOP-leden en een duidelijke communicatie naar ouders levert zijn vruchten af.

Marleen Verdonck, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

In het buitengewoon onderwijs (OV4 – type 9) is de vraag groot en het aantal plaatsen beperkt. 56 van de 168 jongeren kregen nog geen school toegekend.

Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen beschikbaar. Ook hier zijn een aantal kinderen dubbel aangemeld. Zij moeten nog een keuze maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste jaar A of B, waardoor er nog plaatsen zullen vrijkomen. Het LOP volgt de evolutie van heel nabij op.