94 procent van leerlingen kan naar secundaire school van eerste voorkeur

In het gewoon secundair onderwijs kan bijna elk kind dat meer dan twee scholen opgaf naar een school uit zijn top drie.

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het secundair onderwijs in Gent en een aantal randgemeenten krijgen deze namiddag het resultaat. Van de 4.943 aangemelde kinderen heeft 98,5 procent een plaats gekregen, 94 procent in een school van eerste voorkeur.

Van de 4.943 aanmeldingen, in het gewoon én het buitengewoon secundair onderwijs, resulteerden er 4.658 of 94 procent in een toekenning aan een school van eerste voorkeur, 199 of 4 procent aan een school van tweede voorkeur en 13 of 0,25 procent aan een school van derde voorkeur. 73 jongeren, of 1,5 procent van de aanmeldingen, kregen nog geen school toegekend.

Gewoon secundair onderwijs

In het gewoon secundair onderwijs kan, op twee uitzonderingen na, elk kind dat meer dan twee scholen opgaf zich inschrijven in een school uit zijn top drie.

Van het totale aantal kregen 43 kinderen geen school toegekend. Driekwart van hen maakte slechts één keuze. Toch zijn er nog voldoende plaatsen. In 1A zijn er nog 842 plaatsen in 33 scholen, in 1B nog 228 plaatsen in 13 scholen. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op https://meldjeaansecundair.gent.be/over.

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs (OV4 – type 9) is de vraag groot en is het aantal plaatsen beperkt. 32 van de 145 kinderen hebben geen school toegekend gekregen. 13 van hen hadden meerdere scholen bij hun voorkeuren aangeduid. Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen ter beschikking. Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste jaar A of B, zullen er wel nog plaatsen vrijkomen. Het LOP (Lokaal Overleg Platform) volgt de situatie op met alle betrokkenen.

Het aantal jongeren dat ervoor kiest om in Gent naar school te gaan, blijft groeien. Dankzij de inspanningen van de scholen kunnen we aan meer dan 98% onder hen een school van voorkeur toewijzen. Ik kijk wel bezorgd naar de situatie van het buitengewoon onderwijs waar ouders en kinderen geen plaatsje konden krijgen. We zullen deze situatie van dichtbij opvolgen. 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Dankzij dit systeem kunnen vandaag weer heel wat kinderen naar een van de scholen van hun voorkeur. Veel kinderen en ouders zullen blij zijn dat er duidelijkheid is. We realiseren ons ook dat dit niet voor iedereen mogelijk is, zeker binnen het buitengewoon onderwijs. We gaan dus ook daar mee op zoek naar mogelijke oplossingen.

Elisabeth De Schauwer, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs