91 procent toewijzingen voor Gentse leerlingen in buitengewoon basisonderwijs

Van de 153 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 91 procent een plaats in een van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs in de regio.

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Zele en Beveren krijgen vandaag het resultaat. Van de 652 aangemelde kinderen heeft 75 procent een plaats gekregen, 62 procent in een school van eerste voorkeur. Van de 153 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 91 procent een plaats.

In het buitengewoon onderwijs oversteeg de vraag de voorbije jaren het aanbod. Daarom werken alle scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs dit jaar voor het eerst met een digitale aanmeldprocedure. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs werkt daarvoor samen met de LOP's van Lokeren, Sint-Niklaas en Zele en een school in Beveren. Het systeem verhoogt de kansen van leerlingen op een plek en vermijdt meteen ook dubbele inschrijvingen.

Omdat het aanbod buitengewoon onderwijs met de verschillende types zo specifiek is en niet overal aanwezig, is samenwerken op regionaal niveau aangewezen. Het is handiger voor die ouders dat ze hun kind in één keer voor verschillende scholen kunnen aanmelden. Ook de scholen weten daardoor sneller waar ze aan toe zijn.

Jean Pierre Verhaeghe , voorzitter LOP Gent Basisonderwijs

Voor het volledige gebied waren er 652 aanmeldingen voor het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs. 490 daarvan, of 75 procent, krijgen vandaag een toewijzing, 162 hebben nog geen toewijzing. Van de 153 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 91 procent een toewijzing. 14 kinderen kregen nog geen toewijzing en voor 4 kinderen is er nog een vrije plaats in een andere school. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op aanmeldenbuitengewoonbasis.be.

Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en dubbel aangemeld staat via een ander aanmeldingsplatform, zullen er nog plaatsen vrijkomen. Het LOP Gent volgt de situatie op met alle betrokkenen.

De grootste capaciteitsdruk ligt in het Waasland, maar ook in Gent zijn er nu heel wat scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Voor type 4, type 9 en type 7 is er in Gent geen plaats meer in het lager onderwijs.

Ondanks de inspanningen die de scholen leverden voor capa­ci­teits­uit­brei­ding zijn er op dit ogenblik nog kinderen zonder toewijzing. Verschuivingen zullen wellicht nog soelaas brengen, maar toch trek ik aan de alarmbel bij de minister van Onderwijs. Want dit is een Vlaams en complex probleem. Er moeten gerichte uitbreidingen en een hertelling komen, voor de juiste types op de juiste locaties. De vraag dringt zich ook op of een andere wijze van aanmelden niet aangewezen is.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs