90 procent instappertjes naar basisschool van eerste voorkeur

9 op de 10 instappers kunnen straks starten in hun voorkeursschool, 98 procent kan naar een school uit zijn top 3.

De voorbije weken hebben ouders hun kind digitaal aangemeld voor een Gentse basisschool voor gewoon onderwijs voor het schooljaar 2022-2023. Straks starten 9 op de 10 instappers in hun voorkeursschool, 98 procent kan naar een school uit zijn top 3.
 

In totaal werden dit jaar 2.265 kinderen aangemeld voor een plek in een basisschool in Gent of Merelbeke. 1.263 daarvan zijn instappers uit Gent. Van die groep instappers, geboren in 2020, kunnen er straks 1.013 of 80,2 procent starten in de school van eerste voorkeur. 1.211 andere instappers werden in januari al ingeschreven in een Gentse school omdat ze voorrang kregen als broer of zus van een leerling of als kind van personeel. Samengeteld kan dus 90 procent volgend schooljaar in een basisschool van eerste voorkeur starten. 98 procent kan starten in een van de scholen aangegeven in zijn top drie.

Wie een plaats kreeg, kan zijn kind tussen 29 maart en 4 mei 2022 inschrijven. De school neemt contact op met de ouders om de inschrijvingsprocedure toe te lichten.

Het is positief dat we 98 procent van de Gentse instappertjes een school uit zijn top drie kunnen aanbieden. De capa­ci­teits­uit­brei­din­gen van de afgelopen 10 jaar werpen hun vruchten af. Maar inspanningen voor sociale mix en gelijke kansen in onderwijs blijven zeker hard nodig. Zeker met het nieuwe inschrij­vings­de­creet moeten we nadenken over bijkomende acties.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Meer dan voldoende plaatsen

Voor de 25 aangemelde instappertjes die geen inschrijvingsticket kregen en voor de vermoedelijk 417 instappers uit Gent die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 706 vrije plaatsen verspreid over 58 Gentse scholen. Deze tweede groep kan zich vanaf 6 mei 2022 inschrijven in een van die scholen. Ervaring leert bovendien dat er nog plaatsen vrijkomen omdat sommige ouders hun kind niet zullen inschrijven in de aangegeven school.

Van de iets meer dan 400 Gentse kinderen die we niet bereikt hebben, zijn er wellicht zo'n 300 die tot een kansarm gezin behoren. De inspanningen die we samen met onze partners al jaren doen om die gezinnen te bereiken, moeten we dus zeker verderzetten en liefst nog wat versterken.

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs