72 procent toewijzingen voor Gentse leerlingen in buitengewoon basisonderwijs

Van de 192 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 72 procent een toewijzing. 54 kinderen kregen nog geen toewijzing.

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Zele en Beveren krijgen vandaag, maandag 15 mei, het resultaat. Van de 192 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 72 procent een plaats.

In het buitengewoon onderwijs oversteeg de vraag de voorbije jaren het aanbod. Daarom werkten alle scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs voor het tweede jaar op rij met een digitale aanmeldprocedure. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs werkt daarvoor samen met de LOP's van Lokeren, Sint-Niklaas en Zele en een school in Beveren. Het systeem verhoogt de kansen van leerlingen op een plek en vermijdt meteen ook dubbele inschrijvingen.

Niet elk kind dat daar nood aan heeft, vindt een school voor buitengewoon basisonderwijs in zijn buurt of gemeente. Daarom is voor aanmelden en inschrijven samenwerking op regionaal niveau aangewezen. Idealiter zou die regionale samenwerking best nog uitgebreid worden.

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter LOP Gent Basisonderwijs

Voor het volledige gebied waren er 770 aanmeldingen voor het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs. 403 daarvan, of 52 procent, krijgen vandaag een toewijzing voor een school, 367 krijgen bericht dat ze (nog) niet kunnen inschrijven. Van de 192 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 72 procent een toewijzing. 54 kinderen kregen nog geen toewijzing. Er zijn verspreid over de scholen en types nog wel vrije plaatsen in Gentse scholen, maar niet meer voor ieder type.

Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en dubbel aangemeld staat via een ander aanmeldingsplatform, zullen er nog plaatsen vrijkomen. Het LOP Gent volgt de situatie op met alle betrokkenen.

De grootste capaciteitsdruk ligt in het Waasland, maar ook in Gent zijn er nu heel wat scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Voor type 2 en type 9 in het kleuteronderwijs en voor type 2, type 7 en type 9 in het lager onderwijs is er in Gent geen plaats meer.

Ondanks de inspanningen die de scholen leverden voor capa­ci­teits­uit­brei­ding zijn er op dit ogenblik nog kinderen zonder toewijzing. Verschuivingen zullen wellicht nog soelaas brengen, maar toch trek ik aan de alarmbel. Er is nood aan meer coördinatie en sturing vanuit Vlaanderen om te komen tot gerichte uitbreidingen. Er is ook onderzoek nodig om de groeiende instroom in het buitengewoon onderwijs beter te kunnen begrijpen.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs