70 procent toewijzingen voor Gentse leerlingen in buitengewoon basisonderwijs

Van de 238 aangemelde kinderen uit Gent kregen 167 kinderen of 70 procent een toewijzing.

preview_240430_rosansteenbrugge_stadgent_ivgschool25

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Beveren, Dendermonde, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele krijgen vandaag, donderdag 16 mei, het resultaat. Van de 238 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 70 procent een plaats.

In het buitengewoon onderwijs oversteeg de vraag de voorbije jaren het aanbod. Daarom werkten alle scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs voor het derde jaar op rij met een gezamenlijke digitale aanmeldprocedure. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs werkt daarvoor samen met de LOP's van Dendermonde, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele en een school in Beveren. Doordat het breder gaat dan enkel de Gentse scholen, verhoogt dit aanmeldingssysteem de kansen van leerlingen op een plek en kunnen dubbele inschrijvingen meer vermeden worden.

Niet elk kind dat daar nood aan heeft, vindt een school voor buitengewoon basisonderwijs in zijn buurt of gemeente. Daarom is voor aanmelden en inschrijven samenwerking op regionaal niveau aangewezen. Idealiter zou die regionale samenwerking best nog uitgebreid worden.

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter LOP Gent Basisonderwijs

Voor het volledige gebied waren er 947 aanmeldingen voor het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs. 447 kinderen, of 47 procent, krijgen vandaag een toewijzing voor een school, 500 krijgen bericht dat ze (nog) niet kunnen inschrijven. Van de 238 aangemelde kinderen uit Gent kregen 167 kinderen of 70 procent een toewijzing. 71 kinderen kregen nog geen toewijzing. Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben te kampen met een grote capaciteitsdruk voor de types 2, 3 en 9. In de Gentse scholen zijn er alleen nog vrije plaatsen voor het type 'basisaanbod'.

Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en dubbel aangemeld staat via een ander aanmeldingsplatform, zullen er nog plaatsen vrijkomen. Het LOP Gent volgt de situatie op met alle betrokkenen.

Ondanks de inspanningen van de scholen om de capaciteit uit te breiden zijn er op dit ogenblik 71 Gentse kinderen zonder toewijzing. Daarom trek ik aan de alarmbel. Er is nood aan meer coördinatie en sturing vanuit Vlaanderen om te komen tot gerichte uitbreidingen. Er is ook onderzoek nodig om de groeiende instroom in het buitengewoon onderwijs beter te kunnen begrijpen.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs