4,5 miljoen Vlaamse subsidies voor 290 extra schoolplaatsen in Gent

De Gentse schoolnetten krijgen 4,5 miljoen euro bijkomende Vlaamse subsidies om de komende jaren nog 290 extra plaatsen te creëren.

Uitstekend nieuws op de eerste schooldag: de Gentse netten krijgen 4,5 miljoen euro bijkomende subsidies om de komende jaren en verspreid over enkele scholen nog 290 extra schoolplaatsen te creëren. De Vlaamse regering reserveerde eind vorig schooljaar al extra middelen voor scholenbouw, maar vandaag werd bevestigd dat Gent 4,5 miljoen in de wacht sleept.

Eind vorig schooljaar kwam er vanuit Vlaanderen bericht dat er 50 miljoen euro extra werd vrijgemaakt voor bijkomende schoolplaatsen in onder andere Aalst, Gent, Antwerpen, Brussel en de Vlaamse Rand.

Gent maakte in deze subsidieronde kans op 4,5 miljoen extra. Deze middelen zijn broodnodig als je weet dat de cijfers voor onze stad voorspellen dat er tegen het schooljaar 2024-2025een tekort zal zijn van 4.268 plaatsen in het secundair en 1.912 plaatsen in het basisonderwijs.

De Gentse Taskforce Onderwijs, met daarin vertegenwoordigers van alle onderwijsnetten, kreeg de opdracht om deze middelen te verdelen en een voorstel op tafel te leggen zodat de middelen ook effectief aan onze stad konden worden toegewezen.

Het is van belang voor de vrije schoolkeuze van ouders en kinderen dat er voldoende plaatsen voorzien worden in alle netten. Bijkomend ben ik ook zeer tevreden met de ondersteuning van het buitengewoon secundair onderwijs, omdat in de vorige inschrij­vings­ron­de was gebleken dat daar een plaatstekort dreigde. Het blijft natuurlijk ook uitkijken naar bijkomende engagementen van de nieuwe Vlaamse regering. Extra inspanningen blijven nodig om het voorspelde plaatstekort tegen te gaan. 

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs. 

290 extra plaatsen

De Gentse Taskforce koos ervoor om de middelen verspreid over de verschillende netten in te zetten zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Voor het secundair onderwijs bevatte het projectvoorstel zowel uitbreiding in het gewoon onderwijs als in het buitengewoon onderwijs.

De puzzel leidde concreet tot extra stoelen op de volgende scholen:

  • EDUGO Campus De Brug 2: uitbreiding van de huidige school via een nieuwbouwproject.
  • GO! Einstein Atheneum: oprichting van een nieuwbouw, met toevoeging van lokalen voor tweede graad bij de brede eerste graadsschool in de Wolfputstraat te Oostakker.
  • Stedelijk Instituut Bert Carlier: uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat via renovatie en nieuwbouw, om extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9. Daarnaast zal de school ook een samenwerking aangaan met de nabijgelegen Steinerschool waarbij beide scholen lokalen voor ICT-lessen, atelierwerking, projectwerk, turnzaal en refter zullen delen.
  • Basisschool Onze Lieve Vrouw Visitatie Mariakerke: renovatie van kleine klaslokalen naar degelijke klaslokalen.
  • Vrije Basisschool Sancta Maria Gentbrugge: renovatie en nieuwbouw

 

Deze subsidieronde betreft een bijkomende schijf. In april 2019 kondigde Vlaanderen al een subsidieronde aan. Toen ontving Gent 18,54 miljoen euro voor 1.735 extra plaatsen.