Algemene informatie over buitenschoolse opvang

Opvang voor schoolgaande kinderen op buitenschoolse momenten op schooldagen en op schoolvrije dagen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor buitenschoolse opvang (voor en na de schooluren), en vakantieopvang kun je terecht in de verschillende (Stedelijke) Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang van de Stad Gent.

Voorwaarden

Voor wie?

 • De Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (STIBO) biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met de eerste graad van het basisonderwijs. Tijdens vakantiemomenten staan een aantal opvanglocaties ook open voor kinderen tot 12 jaar.
 • De Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) staan open voor kinderen van 2,5 jaar tot en met het laatste jaar van de lagere school.

Wanneer?

Kinderen kunnen terecht in de buitenschoolse opvang:
 • 's ochtends voor de school, tussen de middag en 's avonds na de school
 • op woensdagmiddag
 • op schoolvrije dagen
 • tijdens de schoolvakanties

Bedrag

Voor de buitenschoolse opvang betaal je
 • in een STIBO:
  • Ochtendopvang: 0 euro (gratis)
  • Middagopvang: 0,95 euro
  • Avondopvang: 2,09 euro
 • in een IBO:
  • Ochtendopvang: 0,81 euro (per begonnen 30 min)
  • Middagopvang: 0,95 euro
  • Avondopvang: 0,81 euro (per begonnen 30 min)
Op woensdagmiddagen, schoolvrije dagen en tijdens vakanties betaal je voor alle stedelijke buitenschoolse opvang
 • 3,04 euro voor opvang van minder dan 3 uur
 • 4,57 euro voor opvang van 3 tot 6 uur
 • 9,06 euro voor opvang van meer dan 6 uur

Mogelijke kortingen

 • Ouders met een lager inkomen kunnen, bij het voorleggen van het nodige bewijs bij de opvanglocatie, een korting verkrijgen op de prijs van de opvang en de catering. Andere aanvragen voor een sociaal tarief worden individueel bekeken.
 • Ouders die meerdere kinderen tot en met 12 jaar ten laste hebben, krijgen 25 procent gezinskorting op de totale ouderbijdrage. Ook bij co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin wordt deze korting toegekend. De gezinskorting is bovendien combineerbaar met de inkomensgerelateerde korting, maar niet met het sociaal tarief.
 • Voor pleegkinderen kun je per schooljaar een korting krijgen als je een attest bezorgt.

Procedure

Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang van de Stad Gent? Dan kun je je digitaal aanmelden via Kinderopvangpunt Gent.

Dit geldt zowel voor de jaaropvang, de vakantieopvang en de combinatie van beiden.