Buitenschoolse opvang (2,5-12 jaar)

Opvang voor schoolgaande kinderen op buitenschoolse momenten op schooldagen en op schoolvrije dagen.

Wat is buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang is opvang voor en na de schooluren. 

Schoolgaande kinderen kunnen hiervoor op schooldagen en op schoolvrije dagen terecht in de verschillende BO's: Buitenschoolse Opvang van de Stad Gent. Afhankelijk van de locatie is er opvang vanaf 7u of 7u30 tot 18u. Ook opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is mogelijk.

Een aantal BO’s bieden voor- en naschoolse opvang en middagopvang op schooldagen aan kleuters vanaf het instapmoment in een kleuterschool tot 6 jaar. BO's palen vaak aan stedelijke scholen. Kinderen die naar die stedelijke kleuterschool gaan, kunnen enkel in de aanpalende BO buitenschoolse opvang aanvragen.

Op woensdagnamiddag kunnen kleuters die geen school lopen in het stedelijk net, opvang vragen op voorwaarde dat de kleuters zelf gebracht worden naar het BO én de capaciteit het toelaat. Contacteer hiervoor de opvanglocatie. 

BO Het Uilennestje is ook open op zaterdag.

De resterende BO’s (Buitenschoolse Opvang) bieden voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang en opvang op schoolvrije dagen. In de schoolvakanties organiseren ze opvang voor kinderen vanaf het instapmoment in een kleuterschool tot 12 jaar.


Overzicht BO's:

Jojo: voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar (basisschool).

Kinderen uit volgende scholen kunnen hier terecht voor avond- en woensdagnamiddagopvang: Leefschool De Oogappel, Sint-Lievenscollege, Sint-Bavo en het Trappenhuis.

De regel is: avond- en woensdagnamiddagopvang kan als dit niet op school wordt georganiseerd of als de opvanguren op school ontoereikend zijn. 

 • Voor de avondopvang (einde school tot 18u) worden de kinderen te voet afgehaald van de scholen. Er is mogelijkheid tot huiswerkondersteuning en een vieruurtje. Vrij spel primeert.
 • Tijdens de woensdagnamiddagopvang (einde school tot 18u) is er een gevarieerd activiteitenaanbod.
 • Tijdens de vakantieopvang (7u tot 18u) is themawerking de rode draad. De groep bestaat uit 3 leefgroepen (JOJO 1: 2,5-5 jaar - JOJO 2: 6-8 jaar - JOJO 3: 9-12 jaar), elk met eigen activiteiten. Er is geen opvang tijdens de collectieve sluiting met de Gentse Feesten en de week daarop en de week tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
 • Snipperdagen (7u tot 18u).

’t Sleepken: voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar (basisschool).

Kinderen uit volgende scholen kunnen hier terecht voor ochtend-, avond- en woensdagnamiddagopvang: De Triangel, Sint-Salvator, Sint-Bavo en leefschool De Buurt.

Mandala: voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar (basisschool).

Kinderen uit volgende scholen kunnen hier terecht voor ochtend-, avond- en woensdagnamiddagopvang: Teunisbloem, Kompas, De Mozaïek en de Mandala.

Tandwiel: voor kinderen van 2,5 tot en met 8 jaar.

Kinderen uit volgende scholen kunnen hier terecht voor ochtend-, avond- en woensdagnamiddagopvang: Freinetschool Het Tandwiel.

Melopee: voor kinderen van 2,5 tot en met 8 jaar.

Kinderen uit volgende scholen kunnen hier terecht voor ochtend-, avond- en woensdagnamiddagopvang: Muzische leerThuis Melopee.

Sluitingsdagen:

De opvanglocaties zijn gesloten op wettelijke feestdagen, brugdagen en pedagogische studiedagen. In het begin van elk schooljaar geven we de sluitingsdagen door. Zodra de pedagogische studiedagen gekend zijn, informeren  we je.

In de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er enkel noodopvang. Alle opvanglocaties, behalve 1, zijn dan gesloten. We vragen je tijdig om je kind hiervoor in te schrijven. 

Meer info vind je in de brochure vakantieopvang (zie bijlage).

Instapmomenten op school:

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen op volgende instapmomenten naar de kleuterschool:

 • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na Hemelvaart

Bij de start in een kleuterschool kunnen ouders online buitenschoolse opvang aanvragen.

Tarieven en kortingen

De tarieven worden jaarlijks aangepast. Je vindt ze in de bijlage 'Wat betaal ik als ouder vanaf juli 2023 in een BO?'

Kortingen:

Je kunt een korting krijgen op de prijs van de opvang en van de catering, gebaseerd op jouw gezamenlijk belastbaar inkomen. Je krijgt deze korting automatisch. Je rijksregisternummer wordt automatisch gekoppeld met de FOD Financiën. Wij krijgen deze gegevens zelf niet te zien. We zien dus enkel de berekende korting.
 1. 25% korting op opvang als je jaarlijks belastbaar gezinsinkomen ligt tussen € 23 000 en € 33 000.
 2. 50% korting op opvang en 25% korting op catering als je jaarlijks belastbaar gezinsinkomen een leefloon of gelijkwaardig tot € 23 000 is .
 3. 100% korting op opvang en 80% korting op catering als je inkomen gelijk is aan een leefloon of gelijkwaardig is.
 • Ouders die meerdere kinderen hebben tot en met het zesde leerjaar, krijgen 25% gezinskorting op de prijs van de opvang. Ook bij co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin wordt de gezinskorting toegekend. De gezinskorting is combineerbaar met de inkomensgerelateerde korting, maar niet met het sociaal tarief.
 • Ook voor pleegkinderen is er korting als er een attest is.

Deze kortingen zijn één schooljaar geldig.

Onjuistheden in de facturatie? Contacteer eerst dedient bij de verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang. Of mail naar diko.ontvangsten@stad.gent  

Hoe opvang aanvragen?

Schrijf je kind digitaal in via Kinderopvangpunt Gent.  

Bij inschrijving maak je een 'basisplan' jaaropvang op. Hierin worden de opvangmomenten en maaltijden genoteerd.
Elke maand, tussen de 1ste en de 15de, kan je dit opvangplan online aanpassen voor de daarop volgende maand. Tussen de 16de en het einde van de maand kan je het opvangplan voor de tweede helft van de daarop volgende maand aanpassen.

In het begin van de maand en de 10de van de maand krijg je een herinnering om het opvangplan van de daaropvolgende maand aan te passen.

 

Hulp nodig? 

Contacteer het Groeiteam, vraag ondersteuning in de opvanglocatie van je keuze of maak een afspraak bij de collega’s van het Kinderopvangpunt.

Regelgeving

Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent

Veelgestelde vragen

Moet ik betalen voor dagen waarop mijn kind niet aanwezig is?

 • Je betaalt enkel wanneer je kind aanwezig is.
 • Komt je kind onverwacht niet? Verwittig de opvanglocatie. Zo kunnen we het personeel en de bestelling van maaltijden en vieruurtjes goed inplannen.