Bedrij­ven­ter­rei­nen van de toekomst

In de toekomst moeten we efficiënter gebruik maken van bedrijventerreinen en plaats voor bedrijvigheid in de stad vinden. Hoe?

Op donderdag 22 februari 2018 vond het slotevent plaats van het co-creatietraject ‘Bedrijventerrein van de toekomst’ plaats. Een groep belanghebbenden heeft uitgezocht hoe de ruimte op bedrijventerreinen efficiënter kan worden gebruikt en hoe er in de stad voldoende plaats voor nieuwe of vernieuwde bedrijvigheid kan komen. De groep maakte gebruik van onderzoeken en literatuur over het onderwerp en deed een beroep op experten en stakeholders uit de vastgoedwereld en het bedrijfsleven. Zo kwam ze tot een gezamenlijke, breed gedragen en samenhangende visie over ruimte voor bedrijvigheid in de toekomst.

Op het slotevent stelde Flanders Ghent Development Group vzw, de begeleider van de groep, de resultaten voor. Het rapport is bedoeld als een advies aan het college van burgemeester en schepenen en de verschillende stadsdiensten.

Het volledige adviesrapport (en bijbehorende procesnota’s) vindt u onderaan.