Bedrijfsafval

Het afval dat ontstaat door de activiteiten van een bedrijf of onderneming noemen we bedrijfsafval. Hiervoor gelden aparte regels.

Voor bedrijfsafval gelden andere regels dan voor huishoudelijk afval.

Bedrijfsafvalstoffen mag je als ondernemer enkel aan een geregistreerde inzamelaar aanbieden of rechtstreeks naar een vergunde verwerker afvoeren. Een overzicht van de registreerde afvalinzamelaars vind je op de website van OVAM. Als startende ondernemer vraag je het best bij meerdere inzamelaars een prijsofferte.

Bedrijven vallen net als particulieren onder de verplichting om afval selectief te verzamelen en apart aan te bieden aan een erkende geregistreerde afvalinzamelaar. Op de website van OVAM vind je het antwoord op enkele vragen (selectief inzamelen van bedrijfsafval).

Als producent van bedrijfsafvalstoffen moet je een register bijhouden waarin je onder andere de soort, de hoeveelheden en de wijze van afvoeren opneemt.

Specifiek voor Gent

Volgens de Politieverordening op de reinheid en gezondheid in de gemeente mag je afvalcontainers enkel plaatsen op de openbare weg op de dag van ophaling en in geen geval tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens, en nooit op zondag of een wettelijke feestdag.

Zorg voor voldoende recipiënten voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt. De containers en zakken mogen voetgangers, fietsers en voertuigen niet hinderen. Als er afval op de openbare weg terechtkomt, moet de aanbieder dit spontaan opruimen.

Meer informatie

Dienst Milieu en Klimaat
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel. +32 9 268 23 00
milieuenklimaat@stad.gent

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel. +32 9 266 79 53
toezicht@stad.gent