Jaarmarkt

In Gent worden jaarlijks 3 jaarmarkten georganiseerd.

Deze jaarmarkten vinden plaats in Zwijnaarde, Drongen en Oostakker.

Je kan een standplaats voor deze jaarmarkten aanvragen bij de Dienst Markten en Foren.
De standplaatsen worden enkel toegewezen aan houders van een geldige machtiging voor het uitoefenen van ambulante handelsactiviteiten (leurkaart).

Kosten

De prijs voor een standplaats vind je in het Retributiereglement voor het plaatsnemen op de markten – artikel 5.

Procedure

Handelaars die enkele jaren na elkaar hebben deelgenomen aan een jaarmarkt krijgen automatisch een uitnodiging.
De overblijvende vrije plaatsen worden door de marktcontroleurs ingevuld met nieuwe kandidaten.