Terugbetaling van voorafbetalingen

U kunt een terugbetaling van voorafbetalingen aanvragen bij hinder door openbare werken.

Wanneer uw onderneming in de problemen raakt door openbare werken kunt u een terugbetaling van voorafbetalingen vragen. Daarvoor richt u een schriftelijke aanvraag aan de Dienst Voorafbetalingen. Bij de aanvraag voegt u een verklaring op eer waarbij u bevestigt dat u schade hebt geleden. Deze verklaring moet ondertekend zijn door een ontvanger, een erkende boekhouder of een accountant.

U kunt met uw vragen steeds terecht bij de federale Dienst Voorafbetalingen.