Overheidsopdrachten: lopende procedures

Hieronder vindt u de werkwijze en de actuele lopende procedures bij de Stad Gent

Ook voor overheidsopdrachten zet de stad Gent de stap in het digitale tijdperk. Tijdswinst en minder papierverbruik zijn twee belangrijke voordelen van het verplicht digitaal indienen van offertes.
Via de website van e-Procurement worden de beperkte en open procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking al een tijdje gepubliceerd. Deze website voorziet ook in twee handige toepassingen en in handleidingen:

e-Notification
Dit is de toepassing voor de aankondiging van de opdracht en het ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten. Via ‘Bekendmakingen zoeken’ raadpleeg je de bekendmakingen van de stad Gent en download je de opdrachtdocumenten. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

e-Tendering
Dit is de toepassing voor het digitaal indienen en openen van de offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Handleidingen voor ondernemingen
Om u wegwijs te maken bij het gebruik van e-Tendering en e-Notification zijn er ‘handleidingen voor ondernemingen’: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Verplicht gebruik
De stad Gent kiest voor verplicht gebruik van e-Tendering. Offertes op papier worden niet meer aanvaard. Voor reeds gepubliceerde opdrachten waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de offertes op papier moeten worden ingediend, geldt tijdens de overgangsperiode een uitzondering.
Offertes moeten steeds worden ingediend conform de bepalingen van het bijzonder bestek.

Dien via de e-Tendering-toepassing een offerte in voor onderstaande overheidsopdrachten.
Soort procedure: Openbare procedure / Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking / Mededingingsprocedure met onderhandeling

Uiterste datum voor ontvangst offertesUur van openingProcedureDossier (met besteknummer)Rechtstreekse link naar de opdracht op e-notification
20/08/201910u00OARaamovereenkomst voor het onderhoud van groendaken van diverse gebouwen binnen de groep Gent voor een periode van 4 jaar (FAG/2019/033-ID4716)
20/08/201910u00VOHPMBActualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters (COR/2018/003-ID4607)
20/08/201910u00OAMasterplan voor depot Lübecksite - met optie tot ontwerpopdracht voor stadsdepot Lübecksite (BOU/2019/002-ID 4651)
20/08/201910u00OADienstenopdracht voor het op afroep verrichten van diverse opmetingen van onroerende goederen door een landmetersbureau (COR/2019/002)
21/08/201910u00VOHPMBBewaking van de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ – (Besteknummer 20190701)
27/08/201910u00VOHPMBRealisatie project Griendeplein (FAG/2019/017-ID4623)
27/08/201910u00OARaamovereenkomst voor de opmaak van (gebiedsgerichte) ruimtelijke structuurschetsen (TDS/2019/001-ID4733)
03/09/201910u00OAEnergetische renovatie (zolderisolatie) Ski Ottogracht 4 te Gent (BOU/2018/051-ID4590)
03/09/201910u00OARestauratie conventiegevels Sint-Veerleplein 9 en 10 (BOU/2018/039-ID4527)
03/09/201912u00OAUitvoeren van bewakingsprestaties in de parkings te Gent (MB 03/2019)
03/09/201912u00OASluiten van een onderhoudscontract voor brand- en gasdetectie, ventilatie en RWA-installaties in diverse ondergrondse parkings te Gent - 12 percelen (MB 04/2019)
10/09/201910u00VOHPMBSloop voormalig Open Huis Malem, Breendonkstraat 1, Gent (BOU/2018/044-ID4547)
17/09/201910u00OARenovatie van 4 sanitaire blokken en aanpalende gang in de Hotelschool Gent (FEG/2019/030-ID4712)
01/10/201910u00OA

Leveren van verticale verkeerstekens (TDW/2019/021-ID4685)

01/10/201910u00OAUitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Burggravenlaan/A. Heyndrickxlaan te Gent (TDW/2019/002-ID4654)