Waar­bor­g­re­ge­ling

Door de waarborgregeling van de Vlaamse overheid krijgen ondernemers makkelijker krediet van de bank.

Een KMO die gehinderd wordt door openbare werken, kan voor een periode van max. vijf jaar een Gewestwaarborg krijgen. Die bedraagt maximaal 75 % van het krediet dat ze afsluit ter financiering van het bedrijfskapitaal of ter herfinanciering van lopende schulden op korte termijn.

De waarborgregeling steunt op een partnerschap tussen de nv Waarborgbeheer van de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) en de financiële instellingen die erkend zijn als waarborghouder. Die financiële instellingen kunnen beslissen of verbintenissen van een kleine of middelgrote onderneming onder toepassing van de waarborgregeling vallen.

De lijst met de namen van de deelnemende financiële instellingen vind je op de website van de PMV.