Terugbetaling van voor­af­be­ta­lin­gen

Je kan een terugbetaling van voorafbetalingen aanvragen bij hinder door openbare werken.

Wanneer je onderneming in de problemen raakt door openbare werken kan je een terugbetaling van voorafbetalingen vragen. Daarvoor richt je een schriftelijke aanvraag aan de Dienst Voorafbetalingen. Bij de aanvraag voeg je een verklaring op eer waarbij je bevestigt dat je schade hebt geleden. Deze verklaring moet ondertekend zijn door een ontvanger, een erkende boekhouder of een accountant.

Je kan met je vragen steeds terecht bij de federale Dienst Voorafbetalingen.