Ondernemers in moeilijkheden: wat met je personeel?

Wat moet je doen met je personeel als je bedrijf in moeilijkheden zit? Lees meer over tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid

Als je als werkgever je personeel door overmacht of economische oorzaken tijdelijk niet kunt tewerkstellen, kan je hen (mits naleving van bepaalde formaliteiten) tijdelijk werkloos stellen.

Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

Voor meer informatie over de voorwaarden, aanvragen, procedures, …van tijdelijke werkloosheid kan je terecht op deze webpagina van de FOD sociale zekerheid en deze webpagina van de RVA.

Ontslagadvies VDAB

Heeft je onderneming het moeilijk en moet je werknemers ontslaan? Dan kan je terecht bij de VDAB voor:

  • Begeleiding in dit proces door een sociale interventieadviseur
  • Premie voor outplacementbegeleiding

Voor meer informatie over deze dienstverlening kan je terecht op deze webpagina van de VDAB.

Register van vervangende ondernemers

Het register van vervangende ondernemers ‑ met een zoekmotor ‑ brengt vraag en aanbod voor een tijdelijke vervanging tussen zelfstandigen samen.

Via de register kan je als zelfstandige snel een betrouwbare vervanger vinden waarop je gedurende 30 dagen per jaar een beroep kunt doen en dit binnen een duidelijk juridisch kader.

In bepaalde gevallen zoals ziekte, ongeval, moederschapsrust of mantelzorg kan deze periode van 30 dagen verlengd worden.

Tijdens de looptijd van het contract mag de vervangen zelfstandige uiteraard geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag vind je op deze webpagina van de FOD economie.