Circuit circulair banner

Wedstrijd Circuit Circulair

Gent coacht de beste circulaire ideeën en projecten. Neem deel aan de wedstrijd en misschien krijgt jouw project een duwtje in de rug.

Vernieuwende ideeën rond circulariteit krijgen van de Stad Gent een duwtje in de rug. Het gaat om projecten die zorgen dat grondstoffen, materialen of energie altijd weer opnieuw in het circuit gebracht worden. Het kan zowel gaan om circulaire product- en procesinnovatie, als om de realisatie van nieuwe technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk. Ze hebben potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen en helpen om de stad sneller klimaatrobuust te maken. 

Staat er bij jou zo’n project in de startblokken? Schrijf je in voor de wedstrijd Circuit Circulair! De Stad biedt gratis begeleiding aan om van de 10 beste ideeën het businessplan te verfijnen.  
Maximaal 3 topkandidaten verdelen een subsidiebedrag van 100.000 euro om hun idee waar te maken.  

Wie kan deelnemen?  

  • een pre-starter of student-ondernemer met de woonplaats in Gent 

  • een ondernemer of onderneming met zetel, of minstens 1 vestiging van de onderneming op grondgebied Gent 

  • een coöperatieve vennootschap met zetel in Gent 

  • een vzw met zetel in Gent 

Enkel projecten die zich nog in onderzoeksfase bevinden met het oog op een effectieve opstart in 2022, komen in aanmerking. In het wedstrijdreglement vind je de belangrijkste criteria.

Naar een circulaire economie  

De transitie naar een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Gentse voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren. Om dat waar te maken, werkt de Stad Gent samen met de bedrijfswereld, de haven, de academische wereld, het middenveld en de Gentenaar. Met de wedstrijd ‘Circuit Circulair’ wil de Stad  ‘circulaire doeners’ met beloftevolle ideeën aanjagen én ondersteunen en zo circulaire economie in de kijker plaatsen. 

Meer weten?

Lees