Circuit circulair banner

Circuit circulair: krijg steun voor je circulair project

Tweede editie van de wedstrijd Circuit Circulair: de tien finalisten zijn gekend. Zij krijgen begeleiding om hun idee te realiseren.

Gent is rijk aan ondernemers, kennisinstellingen, verenigingen en enthousiaste burgers die afval beschouwen als een grondstof, die nieuwe duurzame producten of diensten aanbieden, die materialen en producten willen delen en die aanzetten tot consuminderen. En dat is gunstig voor onze klimaatimpact! Daarom wil de Stad Gent via de wedstrijd Circuit Circulair vernieuwende circulaire projectideeën een duwtje in de rug geven met financiële ondersteuning én professionele begeleiding.

Finalisten Circuit Circulair 2023

De tweede editie van Circuit Circulair was met 32 inzendingen alweer een succes. Een jury selecteerde volgende tien diverse projectideeën:

Dilation

Deze startup wil via kunstmatige intelligentie (AI) het afvalscheidingsproces verbeteren. De scheiding zou niet alleen sneller kunnen gebeuren, maar zou ook een hogere succesratio hebben dan met de huidige systemen. Dit betekent een grotere zuiverheid van de verschillende afvalstromen, waardoor ze ook beter inzetbaar zijn voor recyclage.

Nessed Up

Dit idee draait rond het aanbieden van een circulair alternatief voor de zogenaamde ‘fast furniture’. Met een uitgebreid aanbod voor up- en recyclen van oude meubels worden laagdrempelige en concrete oplossingen aangeboden aan de consument om zijn/haar impact te verminderen. Via partnerschappen wordt de werking verankerd in de stad en kan het een wezenlijk verschil maken.

Passe-vite

Heel wat groenten en fruit geraken niet tot in de winkelrekken, om welke reden dan ook. Een mobiele keuken, die op het landbouwbedrijf wordt ingezet om groenten en fruit te verwerken tot bewaarproducten, moet verspilling tegengaan. De verwerkte producten kunnen dan alsnog verkocht worden via de hoevewinkel of de afzetmarkt van de boer. Ook workshops voor klanten zijn mogelijk.

De cirkel is rond

Maison Forton produceert en verkoopt duurzame tapijten en wil nu een stap verder gaan. Via levensduurverlenging gecombineerd met een nieuw businessmodel wordt tapijt-as-a-service misschien mogelijk en kan een nieuwe markt aangesneden worden. Samen met enkele partners heeft dit project de ambitie om de volledige waardeketen van tapijt te verduurzamen.

Recyclage Gantoise

Mozaïek vzw is op zoek naar een zinvolle, eenvoudige arbeid voor volwassenen met een beperking en vond een partner bij UZ Gent. Die produceren heel wat afval, waarvan het gros naar de verbrandingsoven gaat. Toch zijn er heel wat ‘schone’ afvalstromen bij die met een extra handeling te verdelen zijn in zuivere materiaalstromen, geschikt voor recyclage. Met dit sociaal, circulair project is één plus één gelijk aan drie!

Grounds Up: koffieafval als waardevolle grondstof

Om koffieafval op grote schaal te kunnen omzetten in hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten, moeten meerdere uitdagingen aangepakt worden. Een slim inzamelrecipiënt biedt een antwoord op de technische uitdagingen logistiek, bewaring en drogen van het koffiegruis. Er wordt nu toegewerkt naar een economisch haalbare business case. Via een piloot in Gent zal een eerste toepassing tot kunststof opgezet en uitgetest worden.

Maantafels

Een project van urban mining, waarbij lokale afvalstoffen en materialen opnieuw ingezet worden voor de productie van tafelbladen. Samen met de ontwikkeling van een universele, standaard tafelpoot die inwisselbaar en breed toepasbaar is, komt men zo tot een divers aanbod van circulaire tafels. Door insnijdingen volgens de standen van de maan, zijn meerdere ‘maantafels’ te combineren tot één grotere tafel.

REST

Dit moet de naam worden van een lunchzaak in Gent die maaltijden aanbiedt, gemaakt van voedseloverschotten. Het personeel zal bestaan uit vrijwilligers, mensen in een arbeidstraject en instructeurs. De trekkers zijn twee ervaren rotten met heel veel goesting om dit sociaal, circulaire, culinaire project te doen slagen.

Table zero

We moeten af van fossiele brandstoffen. Waarom niet koken op gas geproduceerd uit ons eigen voedselafval? Biogas ontstaat door vergisting van organisch afval, en wordt nu al geproduceerd in kleine biogasinstallaties op boerderijen. Deze entrepreneurs willen onderzoeken of de techniek ook in het stedelijk weefsel kan ingezet worden. Technisch is het in elk geval mogelijk. Een eerste prototype van een modulair low-tech keukenmeubilair is klaar.

Een demoruimte van fossielarme bouwmaterialen

Dit project is gericht op kennisopbouw bij architecten rond circulair bouwen. Een demoruimte laat architecten en hun bouwheren toe om nieuwe duurzame en bio-gebaseerde materialen en bouwoplossingen te ontdekken. Daarnaast kunnen ze er gecoacht worden tijdens het ontwerpproces om te ontwerpen met een lage voetafdruk. Locatie wordt de oude Vynckiersite.

Hoe verloopt Circuit Circulair nu verder?

Deze kandidaten zijn nu gestart met een intensief begeleidingstraject. De coaches van Oxalis Consult brengen hen kennis en vaardigheden bij rond circulaire strategieën en ondernemerschap. Ze helpen hen ook met de opmaak van een duurzaam businessplan, een financieel en uitvoeringsplan.
De drie meest beloftevolle projecten verdelen nadien 70.000 euro als startbudget om hun idee te realiseren.

Wat ging vooraf?

In 2021 lanceerde de Stad voor het eerst de wedstrijd Circuit Circulair. Uit 23 inzendingen werden 10 projecten geselecteerd die een begeleidingstraject doorliepen met coaches van Verhaert.  Drie laureaten verdeelden samen een subsidiebedrag van 100.000 euro en konden in 2022 aan de slag.

programma

Deze circulaire initiatieven kregen steun in 2022

Naar een circulaire economie  

De transitie naar een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Gentse voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren. Om dat waar te maken, werkt de Stad Gent samen met de bedrijfswereld, de haven, de academische wereld, het middenveld en de Gentenaar. Met de wedstrijd ‘Circuit Circulair’ wil de Stad koplopers en ‘circulaire doeners’ met beloftevolle ideeën aanjagen én ondersteunen en zo circulaire economie in de kijker plaatsen. 

Meer weten?