Circuit circulair banner

Circuit circulair: krijg steun voor je circulair project

Drie laureaten uit de wedstrijd Circuit Circulair 2021 krijgen financiële steun om hun idee om te zetten in een realiseerbaar concept.

Gent is rijk aan ondernemers, kennisinstellingen, verenigingen en enthousiaste burgers die afval beschouwen als een grondstof, die nieuwe duurzame producten of diensten aanbieden, die materialen en producten willen delen en die aanzetten tot consuminderen. En dat is gunstig voor onze klimaatimpact! Daarom wil de Stad Gent innovatieve circulaire projecten een duwtje in de rug geven met financiële ondersteuning én professionele begeleiding.
 

In 2021 lanceerde de Stad de wedstrijd Circuit Circulair. De jury, bestaande uit

  • Mieke Pieters, The Circular Hub
  • Sebastiaan De Block, The Ecological Entrepreneur
  • Marie-Julie De Bruyne, PhD Researcher Dept. Marketing, Innovatie en Organisatie, Fac. Economie en Bedrijfskunde UGent
  • Adinda Baro, Beleidsmedewerker Cleantech & Circulaire Economie, Dienst Economie, Stad Gent
  • Timo Wyffels, coördinator-expert Klimaatteam, Dienst Milieu en Klimaat

koos drie laureaten. De laureaten gaan in 2022 met hun businessidee aan de slag en krijgen hiervoor samen een subsidiebedrag van 100.000 euro.

programma

Deze circulaire initiatieven krijgen steun in 2022

Jouw kans gemist?

Niet getreurd. In 2023 volgt een nieuwe oproep van de wedstrijd ‘Circuit Circulair’. Hou deze pagina dus in de gaten, of schrijf je in voor ons e-zine om als eerste op de hoogte te blijven.

Is jouw idee gelinkt aan sociale tewerkstelling? Check dan of je advies kan krijgen via de Sociaal-Circulaire Hub Gent. Mogelijk kunnen zij je verder helpen.

Starters en ondernemers vinden hier meer informatie over duurzaam ondernemen.

Naar een circulaire economie  

De transitie naar een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Gentse voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren. Om dat waar te maken, werkt de Stad Gent samen met de bedrijfswereld, de haven, de academische wereld, het middenveld en de Gentenaar. Met de wedstrijd ‘Circuit Circulair’ wil de Stad  ‘circulaire doeners’ met beloftevolle ideeën aanjagen én ondersteunen en zo circulaire economie in de kijker plaatsen. 

Meer weten?