Circuit circulair banner

Circuit circulair: krijg steun voor je circulair project

Schrijf je in voor de tweede editie van Circuit Circulair en maak kans op professionele begeleiding en financiële steun voor jouw project.

Gent is rijk aan ondernemers, kennisinstellingen, verenigingen en enthousiaste burgers die afval beschouwen als een grondstof, die nieuwe duurzame producten of diensten aanbieden, die materialen en producten willen delen en die aanzetten tot consuminderen. En dat is gunstig voor onze klimaatimpact! Daarom wil de Stad Gent vernieuwende circulaire projectideeën een duwtje in de rug geven met financiële ondersteuning én professionele begeleiding.

Hoe verloopt Circuit Circulair?

Je kan je projectidee indienen tot 17 maart 2023 om 12 uur. Daarna bekijken we alle voorstellen en worden 10 projecten geselecteerd. De initiatiefnemers van deze 10 projecten krijgen de unieke mogelijkheid om onder professionele begeleiding hun concept verder uit te werken en te concretiseren tot een haalbaar project of bedrijfsmodel. Dit traject start na de paasvakantie. In juni kiest de jury daarna maximaal 3 winnaars die samen een subsidiebedrag van € 70.000 ontvangen om hun project uit te rollen eind 2023 en in 2024.

Spelregels voor indiening

Er zijn weinig spelregels voor indiening, maar volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn:

  • Als aanvrager woon je/ben je gevestigd op Gents grondgebied. Partnerschappen met andere spelers zijn mogelijk en worden zelfs als pluspunt beoordeeld.
  • Het projectidee werd nog niet gerealiseerd in Gent en heeft geen begeleiding gekregen in de eerste editie Circuit Circulair.
  • De projecten hebben een maatschappelijke en economische relevantie met als doel de materialen- en koolstofvoetafdruk van de productie en consumptie te verminderen. Het idee is rijp genoeg voor opmaak van een uitvoeringsplan of bedrijfsmodel. Heb je dit al op zak en sta je klaar voor lancering of commercialisering, dan kunnen we je helaas niet meer helpen en wensen we je veel succes toe.

Je engageert je tot deelname aan het begeleidingstraject en tot een effectieve opstart en uitvoering van het project in 2023-2024 bij een financiële tussenkomst vanuit Stad Gent.

Lees het wedstrijdreglement.

Wat ging vooraf?

In 2021 lanceerde de Stad voor het eerst de wedstrijd Circuit Circulair. Uit 23 inzendingen werden 10 projecten geselecteerd die een begeleidingstraject doorliepen met coaches van Verhaert.  Drie laureaten verdeelden samen een subsidiebedrag van 100.000 euro en konden in 2022 aan de slag.

programma

Deze circulaire initiatieven kregen steun in 2022

Naar een circulaire economie  

De transitie naar een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Gentse voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren. Om dat waar te maken, werkt de Stad Gent samen met de bedrijfswereld, de haven, de academische wereld, het middenveld en de Gentenaar. Met de wedstrijd ‘Circuit Circulair’ wil de Stad koplopers en ‘circulaire doeners’ met beloftevolle ideeën aanjagen én ondersteunen en zo circulaire economie in de kijker plaatsen. 

Meer weten?