Subsidie bloemenranden

Land- en tuinbouwers kunnen een subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van bloemenranden op Gentse landbouwpercelen.

Waar gaat het over?

Bloemenranden zorgen voor een aantrekkelijk landschap en een hogere biodiversiteit in het agrarisch gebied. Ze zijn dus goed voor bewoners, fietsers, wandelaars én voor insecten en akkervogels. Om de aanwezigheid van bloemenranden op landbouwpercelen te stimuleren, kan je als land- en tuinbouwer steun aanvragen voor de aanleg en het onderhoud van bloemenranden. Je kan éénjarige of meerjarige bloemenranden aanleggen op percelen akkerland op het Gentse grondgebied.

Dit reglement is geldig vanaf 1 november 2021. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je bent een land- of tuinbouwer.
 2. Het perceel waarop de bloemenrand gezaaid wordt,
 • ligt op het grondgebied van Gent; en
 • is geregistreerd als landbouwgrond; en
 • wordt gebruikt als akkerland met een jaarlijkse teeltrotatie.

Belangrijk: je mag deze subsidie niet cumuleren met de beheerovereenkomst van VLM “aanleg en onderhoud bloemenstrook” voor dezelfde bloemenrand. Je kan beide subsidies wel combineren voor bloemenranden met een verschillende ligging.

Meer informatie over de voorwaarden van de aanleg en het onderhoud van de bloemenrand vind je in het subsidiereglement. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 2.000 euro/ha bloemenrand. Je kan als landbouwer per jaar max. 1.000 euro subsidie krijgen (dus voor 0,5 ha bloemenrand). De aanvraag dien je jaarlijks opnieuw in. 

Wat heb ik nodig?

Idealiter heb je een fotoplan (bv. perceelregistratie) waarop de (gewenste) ligging van de bloemenranden is ingetekend in elektronische, respectievelijk papieren versie, al bij de hand. 

Welke stappen zijn er?

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het aanvraagformulier dat je op deze pagina kan downloaden. Je moet de aanvraag ten laatste op 30 april indienen. Dien bovendien jaarlijks de aanvraag opnieuw in, ook voor meerjarige bloemenranden. 

Gelieve de facturen van de aankoop van zaaizaad en/of loonwerk en het zaaizaadetiket te bewaren, zodat je dit kan voorleggen bij eventuele controle van de bloemenrand. 

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het webformulier op deze pagina in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je nodig hebt.
 • Upload het fotoplan met de (gewenste) ligging van de bloemenranden.
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze dan bij de hand.

Minder snel:

 • Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden. Je kan het ook bestellen of persoonlijk afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kan je opsturen (Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent) of bij het OOG binnenbrengen (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent).
 • Voeg een fotoplan met (gewenste) ligging van de bloemenranden toe.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Ook in geval van moeilijkheden met de aanleg of het onderhoud van de bloemenrand (bijvoorbeeld problemen met tijdig inzaaien of slechte opkomst van het zaad door weersomstandigheden) neem je contact op met het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG). Op die manier kunnen we samen een oplossing zoeken en ben je in orde bij eventuele controle van de bloemenrand.

Regelgeving

Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van bloemenranden op landbouwpercelen