Scha­de­ver­goe­ding zomermaaien

Vergoeding mogelijk voor eventuele schade aan gewassen door zomeronderhoudsbeurt van waterlopen.

Om ook bij de zomeronderweders een goede waterafvoer te kunnen garanderen, kan het provinciebestuur in een aantal waterlopen van 2de categorie maaiwerken uitvoeren tijdens de zomermaanden. Aangezien deze werken eventueel schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, heeft de Deputatie beslist voor deze zomeronderhoudsbeurt (tussen 1 juni en 15 september 2019) de gewasschade te vergoeden.

Alle informatie over deze vergoeding vind je op de website van de provincie.