Word Stads­le­ve­ran­cier en krijg de Stad Gent als klant

Ben je aannemer, leverancier of dienstverlener en wil je in opdracht van de Stad Gent werken? Registreer je dan snel als Stadsleverancier.

Via deze service wil de Stad Gent lokaal talent en (kleinere) ondernemers in de stad en daarbuiten de kans bieden om mee te dingen naar overheidsopdrachten tot 140.000 euro via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Of het nu om de nieuwste campagne van de Stad Gent, de aankoop van trouwboekjes, kleine werken voor de restauratie van een gedenksteen, de aanleg van een grasperk, drukwerk of een van de vele ontelbare andere opdrachten gaat. Jaarlijks doet Stad Gent beroep op de kennis en hulp van externe firma’s voor de realisatie van tal van diensten. 

Lokaal talent   

Omdat we niet enkel met de grote of gekende spelers op de markt willen werken, startten we in 2019 met de Stadsleverancier. Een initiatief en platform waarop ondernemingen, beginnende starters of 'kleinere' bedrijven die nog niet gekend zijn bij ons, maar wel graag prestaties zouden leveren, zich kenbaar kunnen maken. Het platform moet zo nieuwe samenwerkingen mogelijk maken en iedereen de kans bieden mee te bouwen aan deze fijne stad.

Als Gents bedrijf vind ik het een meerwaarde om voor de Stad Gent te werken en met onze creativiteit bij te dragen aan de uitstraling van Gent.

Matthias Lievens , zaakvoerder van evenementenbureau Clouds

Hoe werkt het?

Je registratie als Stadsleverancier is geen garantie op een stadsopdracht. Toch is de kans dat je gecontacteerd wordt heel reëel. De stadsdiensten die aankopen doen, moeten bij hun marktonderzoek en bij de voorbereiding van hun overheidsopdracht verplicht gebruikmaken van de Stadsleverancier. Indien jouw activiteiten passen bij de aard, omvang en complexiteit van de opdracht is de kans reëel dat we je uitnodigen om een offerte in te dienen.

Zet je onderneming in de kijker

Elke onderneming die geregistreerd staat bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen kan zich aanmelden. Vul het contactformulier zo gedetailleerd mogelijk in zodat onze medewerkers snel en duidelijk kunnen lezen waarmee jij hen kan helpen. Hoe meer details je invult, hoe meer kans je maakt dat ze bij jou terechtkomen.