Wim Hardyns, expert veiligheid in de nightlife council

Wim Hardyns, professor criminologie aan de UGent, deelt zijn expertise in de Gentse nightlife council.

De Gentse nightlife-council komt binnenkort voor de eerste keer samen. De gloednieuwe raad bestaat uit 9 vertegenwoordigers uit de nightlifesector en 8 onafhankelijke experten. Hun taak? Een adviserende rol spelen en het Gentse nachtleven versterken en professionaliseren. Ze worden bijgestaan door de nightlifecoach Bart Meyskens en een van de horecacoaches van de Stad Gent. Een van de 8 experten is Wim Hardyns, professor aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de UGent. Hij zette de afgelopen jaren het nachtleven op de academische agenda en mag zich terecht een expert in nightlife security noemen. Aan de vooravond van de eerste nightlife council polsen we naar zijn redenen om te zetelen in de raad en welke verwachtingen hij heeft.

Professor Hardyns, als geboren en getogen Gentenaar was je ongetwijfeld blij dat Gent in 2020 haar nightlife-actieplan voorstelde? 

“Dat klopt helemaal. Ik volg het Gentse nachtleven al jaren op de voet. Een nacht in Gent heeft zoveel te bieden, iedereen kan er aan zijn trekken komen, niet alleen studenten. Ik beschouw Gent nog steeds als nightlife capital van België, ook al is het nachtleven in Gent de voorbije decennia op velerlei vlakken veranderd. Het ontwerp van dit actieplan is ambitieus en vooruitstrevend, zeker in een periode waarin de nightlifesector harde klappen heeft moeten incasseren. Het actieplan biedt heel wat opportuniteiten om het Gentse nachtleven te versterken, in partnerschap en dialoog met alle belanghebbenden.”

Waarom besloot je om je kandidaat te stellen voor een zitje in de Gentse nightlife-council?

“In de eerste plaats ben ik enorm geïnteresseerd in de thematiek van het nachtleven. Anderzijds heb ik de voorbije jaren als professor criminologie aan de UGent en als professor veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen een aantal initiatieven genomen om het nachtleven op de academische agenda te plaatsen. Zo ben ik binnen het Centre for Policing and Security – het voormalige Centrum voor Politiestudies – piloot van de studielijn ‘Evenementen- en crisisbeheer en nightlife’. We bieden zowel praktische als wetenschappelijke expertise aan met betrekking tot evenementenbeheer en het nachtleven. Daarnaast was ik ook co-organisator van de internationale ‘Nights conference’ in Brussel en trek ik een werkgroep rond alcoholbeleid voor studenten en personeel van de UGent, met specifieke aandacht voor de zone Overpoort. Vanuit die achtergrond en expertise denk ik een nuttige bijdrage te leveren binnen de Gentse nightlife council.”

Je jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in nightlife zullen ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor de Gentse nightlife council. Zijn er specifieke thema’s binnen het nachtleven waarvoor de nightlife council op jou beroep kan doen?

“Ja, zeker. Aangezien ik promotor ben van tal van studies binnen het domein van nightlife security heb ik me de laatste jaren gespecialiseerd in thema’s zoals het delen en gebruiken van de openbare ruimte, de veiligheid in het nachtleven en helaas ook bepaalde negatieve gevolgen van het nachtleven zoals alcohol, drugs en geluidsoverlast. Maar het nachtleven heeft gelukkig ook heel wat positieve aspecten, zoals het economisch belang voor een stad, de sociale cohesie en het sociaal vertrouwen in stadswijken.”

Wat wordt er verwacht van de leden van de nightlife council?

“Wel, in eerste instantie zullen we onze ervaring en inzichten met elkaar delen. Alle leden zullen – elk vanuit hun ervaring en expertise – nadenken over het versterken en professionaliseren van het nachtleven in Gent. We gaan ook het beleid met directe impact op het nachtleven adviseren en een richting geven. Daarbij zetten we de nightlifesector te allen tijde centraal. We houden ook nauw contact met de zogenoemde ‘klanten van de nacht’ om ook het gebruikersperspectief voor ogen te houden. Tot slot zullen we het actieplan helpen uitrollen en waken over de correcte uitvoering ervan.”

Heb je al concrete ideeën om het Gentse nachtleven te versterken?

“Zelf speelde ik al eens met het idee om een nightlifebarometer op te richten. Die zou ons in staat stellen om de impact van het nachtleven te meten en te evalueren. Dit idee sluit trouwens perfect aan bij een van de punten in het nightlife-actieplan. Daarin staat dat de Stad Gent investeert in onderzoek naar onder meer de economische impact, de tewerkstelling, de uitstraling en het groeipotentieel van het Gentse nachtleven.”

Mooie vooruitzichten! Bedankt voor dit interview professor Hardyns.