Welkom bij het Werk­scha­kel­punt

Vragen rond loopbaanbeleid, opleiding, competenties? Het Werkschakelpunt staat voor je klaar.

Het Werkschakelpunt Gent is een gloednieuwe dienstverlening voor werkgevers. Je kan er terecht met alle vragen rond loopbaanbeleid, jobmobiliteit, bijscholing en omscholing van personeel … 

Waarom is het Werkschakelpunt opgericht? Wat is het idee erachter?

Astrid Faelens, mede-coördinator van het Werkschakelpunt: ‘Heel wat werkgevers voelen nu al dat de arbeidsmarkt grondig verandert. Door de impact van digitalisering en automatisering bijvoorbeeld. Het gevolg is dat ook de jobs binnen de bedrijven veranderen, vaak complexer worden, of juist verdwijnen. Die werknemers moeten zich dus heroriënteren of bijscholen. Met het Werkschakelpunt willen we bedrijven en werknemers ondersteunen zodat ze dergelijke evoluties goed doorstaan. We willen ook bewustwording creëren. Want het gaat snel en we merken dat juist degenen die de impact zullen voelen, niet altijd beseffen wat er op komst is.’

Wanneer kunnen werkgevers het best eens aankloppen bij het Werkschakelpunt?

‘Als ze merken dat de jobinhoud van functies in hun bedrijf verandert, als sommige jobs op termijn eigenlijk niet meer relevant zijn, als er tijdens dalperiodes niet altijd voldoende werk is voor een groep medewerkers, als medewerkers competenties nodig hebben die ze nu nog niet bezitten … Met dergelijke vragen komen werkgevers bij ons terecht.’

Wat kan het Werkschakelpunt dan concreet doen?

‘Wij geven kosteloos advies en we staan in nauw contact met een hele reeks lokale aanbieders die werkgevers kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld om de talenten van medewerkers in kaart te brengen, om hun skills bij te sturen, om interne of externe mobiliteitspistes te verkennen enzovoort. Die lokale aanbieders hebben we ook samengebracht in een databank die werkgevers vrij kunnen raadplegen. En een aantal werkgevers kunnen we ook helpen om een uitgebreid transitietraject op te zetten.’

Hoe ziet zo’n uitgebreid traject eruit?

‘Als er in een onderneming een groep werknemers is voor wie er onvoldoende geschikt werk is, heeft het zin om een transitietraject op te starten. We brengen dan samen in kaart welke mogelijkheden er zijn voor die mensen. De werkgever bepaalt vervolgens welke opties die wil aanbieden: in de eigen organisatie of erbuiten, bij een andere werkgever. Wij zorgen dat alles juridisch correct verloopt en gaan mee op zoek naar begeleiding voor de medewerkers tijdens de transitie. We hebben op die manier bijvoorbeeld al een traject ondersteund bij een bedrijf uit de banksector. Daar bleek uiteindelijk dat er toch meer interne loopbaanpaden mogelijk waren dan vooraf gedacht. Bij een automotive-bedrijf lag de focus van het traject op bijscholing. Vooral de technische operatoren in het bedrijf moesten het belang van permanente bijscholing beginnen in te zien, om aan boord te kunnen blijven in het bedrijf. Bij uitstek een verhaal van retentie dus.’

Het Werkschakelpunt Gent is een initiatief van de Stad Gent, mogelijk gemaakt door VDAB en VLAIO en gefinancierd door de Europese Unie.