Overzicht hin­der­maat­re­ge­len voor handelaars bij openbare werken

Vlaamse handelaars die hinder ondervinden van openbare werken, kunnen een premie van 2.000 euro krijgen. Maar er is nog meer steun.

Ben je handelaar en heb je hinder van openbare werken, dan kan je sinds 1 juli 2017 in een aantal welomschreven gevallen een hinderpremie van 2.000 euro krijgen. Dat weten bijna alle handelaars.

Maar daarnaast zijn er nog andere maatregelen op het vlak van fiscaliteit, uitverkoop, tijdelijke werkloosheid, RSZ-kortingen, enzovoort. Op vraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen een overzicht gemaakt van die andere maatregelen. Voor handelaars die met deze problematiek geconfronteerd worden, is het een onmisbaar instrument.