Europese Commissie lanceert 2 groene strategieën

De Europese Commissie lanceert 2 groene strategieën voor een gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

Op 20 mei heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie aangenomen om de natuur weer in ons leven te brengen en een 'van boer tot bord'-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

De 2 strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten samen om gezamenlijk te werken aan een competitieve, duurzame toekomst.

European Green Deal

Kaderend binnen de European Green Deal stelt de Europese Commissie ambitieuze EU-acties en -verbintenissen voor om het verlies aan biodiversiteit in Europa en wereldwijd een halt toe te roepen. 

De coronacrisis heeft bovendien aangetoond hoe kwetsbaar het toenemende biodiversiteitsverlies ons maakt en hoe cruciaal een goed functionerend voedselsysteem is voor onze samenleving.

Waarom moeten we de biodiversiteit beschermen?

Biodiversiteit is van levensbelang. Onze planeet en onze economie zijn ervan afhankelijk. Een gezonde natuur biedt ons bescherming en welvaart. 

Biodiversiteit en gezonde ecosystemen bieden ons voedsel, gezondheid, geneesmiddelen, grondstoffen, ontspanning en welzijn. Ze zuiveren ons water en onze lucht, houden het klimaat in balans, zetten afval om in grondstoffen, bestuiven gewassen, en doen nog zoveel meer. 

Bedrijven hebben de natuur ook nodig: de helft van het wereldwijde bbp, 40 biljoen euro, is van de natuur afhankelijk. 

Economische impact van biodiversiteit

Ook in het belang van onze economie moeten we de biodiversiteit beschermen. Waarom?

  • De bouw-, landbouw- en voedsel- en dranksector zijn bijzonder afhankelijk van de natuur en genereren samen wereldwijd meer dan 7 biljoen euro. 
  • Als we niets doen voor het klimaat en het milieu, zijn de economische en sociale kosten in de EU enorm, krijgen we vaker extreem weer en natuurrampen en gaat er in de EU gemiddeld 2% van het bbp verloren, in sommige streken zelfs beduidend meer.
  • Waar biodiversiteit verloren gaat, daalt de opbrengst van gewassen en visvangst en stijgen de verliezen door overstromingen en andere rampen.
  • Meer dan 75% van alle voedselgewassen ter wereld zijn afhankelijk van natuurlijke bestuiving. 
  • Natuurbescherming levert direct en indirect banen op en brengt leven in plaatselijke gemeenschappen. 

Van de 25% van de EU-begroting die is uitgetrokken voor klimaatactie wordt een aanzienlijk deel geïnvesteerd in biodiversiteit en oplossingen waar de natuur centraal staat.

Twee groene strategieën 

Lees hier de 2 groene strategieën na.

Bronnen: website Europese Unie en website Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie