Gent, Technologiehoofdstad van Europa

De Stad Gent wil Gent uitbouwen tot de Technologiehoofdstad van Europa. Lees hier hoe we dit zullen doen.

Duidelijke ambitie en focus van Gent

Het vizier van Gent is duidelijk gericht op de economie van de toekomst. De Stad Gent zet dan ook maximaal in op 4 speerpuntsectoren waarin Gent al jaren een heel sterke positie inneemt, zowel in Vlaanderen, België als Europa:

Jobs, welvaart en maatschappelijke uitdagingen 

De Stad Gent wil - samen met al haar partners - Gent laten uitgroeien tot een Technologiehoofdstad van Europa. Niet voor de technologie op zich, maar omdat een sterke, toekomstgerichte economie extra jobs en welvaart creëert. En minstens even belangrijk: omdat zo fundamentele maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Zonder cleantech is er geen noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale economie. Zonder healthtech is er geen excellente en betaalbare gezondheidszorg. 

Zo wordt Gent Technologiehoofdstad van Europa

  • We ondersteunen maximaal de 4 speerpuntsectoren biotech, cleantech, healthtech en digitale technologie. We geven hen visibiliteit en ondersteunen hen in verschillende projecten.
  • We luisteren naar alle ondernemers en partners in deze sectoren en laten hen meedenken hoe we de economie van de toekomst moeten vormgeven. Deze inspraak gebeurt onder andere via de Ghent Economic Board die het stedelijke economische beleid adviseert en Gent nog beter positioneert in haar relatie met hogere overheden, ondernemers en investeerders. Dit zowel op nationaal als internationaal niveau. 
  • We maken tech hubs zowel nationaal als internationaal zichtbaar: North Sea Port in het noorden, het Wintercircus in het centrum en Tech Lane Ghent in het zuiden.  
  • We voeren een gedreven start-up en scale-up beleid. Door dit beleid bracht Gent de afgelopen jaren 311 start-ups voort en bekleedt het daarmee de nummer 1 in Vlaanderen (bron Omar Mohout, Sirris). 
  • We zetten in op innovatie en digitale technologie om zowel Gentenaren als Gentse ondernemingen beter en sneller te helpen. We zetten in op AI en datawetenschappen en ondersteunen projecten zoals AI4Growth
  • We trekken talent aan, zowel nationaal als internationaal. We brengen de 4 sterke speerpuntsectoren onder de aandacht van studenten, young professionals en high tech bedrijven. Talent kunnen we nog meer hier houden of naar hier brengen door onze nationale en internationale positie te verstevigen. 
  • We trekken investeerders aan, zowel nationaal als internationaal, en zorgen ervoor dat technologiebedrijven goed onthaald en ondersteund worden als ze zich hier vestigen. 
  • We trekken technologieconferenties aan met een internationale uitstraling rond diverse topics.
  • We ondersteunen gerichte nationale en internationale acquisitie en zetten exclusieve meetings met multinationals op. 
  • We zorgen voor een goede infrastructuur en leefomgeving in Gent.