Gent, sterk in healthtech

De Gentse healthtech kent een kruisbestuiving tussen kennis- en onderzoeksinstellingen, zorgactoren, overheden, talent en burgers.

De gezondheidszorg staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Zo ook in Gent, de thuisbasis van een healthtech ecosysteem dat zich in een snel tempo ontwikkelt. Zij maken innovatieve technologieën waarmee we deze uitdagingen toekomstgericht kunnen aangaan.

Gent, ideale voedingsbodem voor healthtech

Gent vormt de ideale voedingsbodem voor een sterk healthtech ecosysteem. In Gent is er al jaren een interdisciplinaire kruisbestuiving tussen de aanwezige onderzoek- en kennisinstellingen, de zorgsector waaronder de 4 grote ziekenhuizen, bedrijven, overheden, burgers en het beschikbare talent aan de hogescholen en de UGent.

In Gent zijn er ook 3 subclusters aanwezig die essentieel zijn voor een gezond healthtech ecosysteem:

Deze combinatie is vrij uniek in de wereld. De nabijheid van deze 3 subclusters bevordert het vinden van oplossingen voor fundamentele uitdagingen, zoals het bewaken van een excellente en betaalbare gezondheidszorg.

  Onze stad is uniek omwille van de sterke concentratie van diverse expertises in een kleine regio. Het is hier dus gemakkelijker om van gedachten te wisselen, samen te werken en een kruisbestuiving te realiseren. Dat groeiende ecosysteem creëert een enorme opportuniteit om aan cocreatie te doen, samen onderzoek te voeren en out-of-the-box te denken.

  Catherine Van Der Straeten , Diensthoofd Health, Innovation and Research Institute UZ Gent

  Het healthtech ecosysteem in 5 punten

  Als we inzoomen, dan zien we dat Gent een van de broedplaatsen is voor nieuw ondernemerschap in healthtech. Hieronder enkele interessante cijfers uit het healthtech ecosysteem:

  • Tussen 2009 en 2019 zijn er 28 healthtech start-ups bijgekomen in Gent. (trendrapport Startups.be 2019)
  • Het Gents healthtech ecosysteem is matuur: 60% van de healthtech bedrijven in Gent is een scale-up. (trendrapport Startups.be 2019)
  • 15% van de alle start-ups en scale-ups in Gent bieden in 2019 een healthtech product en/of service aan. (trendrapport Startups.be 2019)
  • UZ Gent voert jaarlijks meer dan 1900 klinische experimenten uit en meer dan 900 klinische onderzoeken.
  • Na Denemarken is België het belangrijkste Europese land voor klinische tests van geneesmiddelen. (De Tijd, 2019)

  Gent als internationale referentie binnen de gezondheidszorg

  Het Gentse stadsbestuur wil Gent uitbouwen tot een internationale referentie binnen de gezondheidszorg en richt daarom met lokale healthtech actoren, volgens een open samenwerkingsverband, het Ghent Health District op: een internationaal toonaangevend platform om de Gentse regio uit te dragen. Het Ghent Health District zal initiatief nemen op vlak van:

  • Onderzoek en innovatie:
   • Het blijven stimuleren van kruisbestuiving tussen kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, overheden, zorgactoren, lokaal talent en burgers. Bijvoorbeeld door de uitbouw van Gent als testmarkt voor healthtech toepassingen.
   • Het valoriseren van onderzoeksresultaten.
  • Ondernemerschap:
   • Het verbeteren van randvoorwaarden voor start-ups, scale-ups en corporates in healthtech om te kunnen groeien.
  • Talentontwikkeling:
   • Het zorgen voor een continue instroom van goed opgeleide en gemotiveerde werknemers naar de sector.
  • Internationalisering:
   • Het ondersteunen van bedrijven bij internationale groei.
   • De gerichte acquisitie van bedrijven naar de Gentse regio.
  • Communitybuilding:
   • Het creëren van spontane ontmoetingen in en buiten het bestaande healthtech ecosysteem
   • Het faciliteren van toegang tot internationale ecosystemen.
   • Visibiliteit geven aan initiatieven binnen het healthtech ecosysteem.

  Welke partners vind je in het HealthTech ecosysteem?

  Door de kruisbestuiving tussen kennis- en onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en talent kent het healthtech ecosysteem in Gent verschillende partners: 

  • VIB: zij voeren biomoleculair onderzoek aan de frontlinie van de levenswetenschappen ten voordele van wetenschappelijke vooruitgang en de maatschappij.
  • imec: is een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. Tegelijk is het een Vlaamse organisatie die sterke banden onderhoudt met alle lokale actoren, zoals bv. Gent.
  • Universiteit Gent
  • Arteveldehogeschool
  • Hogeschool Gent
  • Odisee hogeschool
  • UZ Gent
  • MedTeG: faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve medische technologieën vanuit het Gentse ecosysteem via een (inter)nationaal netwerk (imec, Blue Health Innovation center, Stad Gent, MedTech Flanders en UGent, UZ Gent, ORSI).
  • MedTech Flanders: netwerkorganisatie die zich richt op het opschalen en internationaliseren van healthtech bedrijven.
  • ORSI: opleidingscentrum en dé internationale referentie voor robotchirugie.
  • imec.istart: de Belgische health accelerator die de hoogste scale-up cijfers laat optekenen. Europees staan ze op de eerste plaats met hun wereldbekende Y Combinator en Seedcamp.
  • flanders.bio
  • Techlane Ghent Science Park

  (bron quote Catherine Van Der Straeten: De Standaard)

  Het healthtech ecosysteem versterkt ook de andere economische speerpunten in Gent: digital tech, biotech en cleantech. De Stad Gent ondersteunt dit door actief verbinding te stimuleren tussen de aanwezige sectoren, technologieën en actoren.