Zestien duurzame sociale woningen en een nieuwe plek voor sociaal restaurant IKook

De bouw van 16 nieuwe sociale woningen en een sociaal restaurant op het Rerum Novarumplein is gestart. De werken zullen tot 2025 duren.

De bouwkranen in Nieuw Gent blijven op volle toeren draaien. Op de hoek van het Rerum Novarumplein en de Zwijnaardsesteenweg zijn de werken gestart aan het derde nieuwbouwproject binnen het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Het gaat om zestien kwaliteitsvolle en duurzame sociale appartementen: acht op de eerste verdieping en acht op de tweede verdieping. De appartementen tellen allemaal één slaapkamer, zijn voorzien van een individuele berging en hebben elk een eigen terras aan de zuidzijde van het gebouw. Daarnaast is er voor de huurders ook een collectieve fietsenstalling.

Het gebouw wordt opgetrokken in baksteen en beton en zal het Rerum Novarumplein een volledig nieuwe uitstraling geven.

Kwaliteitsvol en duurzaam

De woningen worden gebouwd met het oog op de toekomst, waarbij extra aandacht gaat naar duurzaamheid en energiezuinigheid. Alle woningen voldoen aan de eisen voor een BEN-gebouw (bijna energieneutraal gebouw).

Het appartementsgebouw zal uitgerust zijn met zonnepanelen. Daarnaast is er ook een collectieve lucht-water warmtepomp voorzien. Al deze maatregelen zijn naast klimaatrobuust en duurzaam ook goed om de energiefactuur van de toekomstige huurders te drukken.

Voor de investering in energiezuinige maatregelen ontvangt Thuispunt Gent 143.785 euro aan subsidies van Stad Gent.

Een nieuwe plek voor het sociaal restaurant IKook

Op het gelijkvloers krijgt het sociaal restaurant IKook een nieuwe plek. Stad Gent investeert in de bouw en inrichting van dit nieuwe buurtrestaurant, dat mee het hart van de nieuwe wijk moet vormen. Het restaurant verdubbelt in capaciteit tegenover de huidige locatie in het buurtcentrum en streeft naar een meer diverse menukaart en ruime openingsuren. De inzet op werkervaringstrajecten blijft behouden.

De Stad Gent kocht grond aan van het Bisdom en stelt die samen met een stuk van het Rerum Novarumplein kosteloos ter beschikking voor de realisatie van dit project.

Over Nieuw Gent Vernieuwt

Thuispunt Gent sloopt en vervangt zes hoogbouwtorens in de Kikvorsstraat in Nieuw Gent. Daarbij worden ook enkele nieuwbouwprojecten gerealiseerd om het aantal sociale woningen in de wijk op peil te houden.

De nieuwe appartementen zullen een mix hebben van één, twee en drie slaapkamers en zullen op het gebied van bouwhoogte beter aansluiten bij de bestaande omgeving. Stad Gent vernieuwt het openbaar domein tot een meer logische structuur. Dit alles moet de samenhang in de wijk vergroten. Ook de Kikvorsstraat wordt heraangelegd.

De paden in het park vormen de ruggengraat van de woonwijk Nieuw Gent. Die blijven dan ook behouden. Het park breidt uit door de sloop van het gebouw Aurora en het groeperen van woningen dichter bij de Kikvorsstraat. De herinrichting van het park gebeurt op maat: er is plaats voor alle leeftijden en activiteiten. Het Rerum Novarumplein moet dienst doen als bruisend hart van de wijk. Het wijkrestaurant met een terras zal het plein alvast meer dynamiek geven. De sociale voorzieningen worden beter geschikt, de geplande nieuwe woningen zullen het plein duidelijker afbakenen en het plein krijgt een aangepaste inrichting.

Tot slot investeert de Stad ook in begeleiding van psychisch kwetsbaren, ontmoetingsplaatsen, een vrijetijdsaanbod en stappen naar opleiding en werk.