Buurt blikt terug op twee jaar De Serre

In Nieuw Gent bouwen bewoners, organisaties en Stad Gent sinds twee jaar aan De Serre. Buurtbewoners vertellen in een video over hún plek.

De Serre

Iedereen kan in De Serre terecht voor ontmoetingen, allerlei activiteiten, klussen en begeleiding naar werk of opleiding. “Hier voel ik mij thuis”, “De mensen voelen zich hier veilig”, “Het is dankzij deze mensen dat ik nu op de juiste plaats zit”, “Ik kom naar De Serre omdat het geestig is om te bricoleren”, zeggen bewoners in de video over twee jaar De Serre.

Iedereen toope, onder één dak

De buurtorganisaties Aanloophuis Poco Loco, Campus Atelier, de Zuidpoort, KAA Gent Foundation (Bij Pino), en Stad Gent zijn verenigd in De Serre.

Enkele straathoekwerkers en outreachende werkers uit de geestelijke gezondheidszorg, een jobcoach van het Jobteam en een community health worker gebruiken de plek als uitvalsbasis. Bij de Digibank kunnen bezoekers terecht voor digitaal advies en tweewekelijks passeert de mobiele sociale kruidenier van SAAMO .

Een groeiplek voor de buurt

Er komt een divers publiek over de vloer in De Serre. Buurtbewoners gaan er aan de slag als vrijwilliger. Ze verwelkomen bezoekers, ze houden de koffiebar open, ze klussen in een fietsatelier en bouwden een echte serre.

De jobcoach van het Jobteam had het afgelopen jaar contact met 45 verschillende bezoekers. In een ongedwongen sfeer denken ze na over hun ambities. Dit mondde uit in 15 intensieve begeleidingstrajecten.

In de eerste jaren nam de Stad de coördinatierol op. Voortaan verdelen de partners die verantwoordelijkheid onder elkaar.

 

De Serre is een initiatief in het kader van het stadsvernieuwingsprogramma Nieuw Gent Vernieuwt, en krijgt financiële steun van de Stad Gent en de Vlaamse overheid.