Kruideniers, kaaskopers en kaarsgieters

In deze buurt waren vroeger de ambachtshuizen van de kruideniers (huis De Rode Hoed, Klein Turkije, en huis De Spiegel, hoek Klein Turkije-Goudenleeuwplein) en van de kaaskopers (zuidkant Emile Braunplein) gevestigd. Dit waren rijke ambachten, die zich dure ambachtshuizen konden veroorloven. In 1540 werden de ambachten van de kruideniers, de kaaskopers en de kaarsengieters (die tot dan geen eigen ambachtshuis hadden) door keizer Karel V samengevoegd tot één ambacht. De kruideniers handelden in allerlei kruidenierswaren. De kaaskopers verkochten kaas. Elk ambacht behield zijn eigen gebruiken, feesten en plechtigheden maar ze hadden één gezamenlijk ambachtsbestuur.

Munten in deze cluster