François Laurent

François Laurent (1810-1887) was een uit Luxemburg afkomstig jurist en hoogleraar burgerlijk recht aan de Gentse Universiteit. Hij was een sociaal bewogen liberaal en uitgesproken antiklerikaal, die sterk geloofde in en zich engageerde voor de volksopvoeding. Als Gents gemeenteraadslid (1864-1872) verdedigde hij het stadsonderwijs en richtte hij het schoolsparen in. Hij was voorstander van een verbod op kinderarbeid (die er in 1889 kwam), op jongerenarbeid en een verlenging van de leerplicht (die in 1914 werd ingevoerd met de leerplichtwet tot 12 jaar).


Met de oprichting van Laurentkringen in 1868 probeerde hij de intellectuele, muzische en morele vorming van jonge arbeiders te verbeteren. Deze werkersgenootschappen stonden open voor leerlingen van het stedelijk volwassenenonderwijs (adultenscholen). Elke zondag en maandag vond de jeugd er "nuttig en aangenaam vermaak" onder de vorm van voordrachten, muziekoptredens, toneelvoorstellingen, zangfeesten, sport en spel en groepsreizen.

Munten in deze cluster