Bouwambachten

In deze buurt, rondom de Sint-Niklaaskerk, hadden verschillende bouwambachten hun ambachtshuizen tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het meest bekende én nog bewaarde ambachtshuis is dat van de metselaars, op de hoek van de Sint-Niklaasstraat. De timmerlieden betrokken een nog duurder, maar nu verdwenen, ambachtshuis op de hoek van de Veldstraat en de Kleine Korenmarkt (nu Cataloniëstraat. Het ambachtshuis van de ticheldekkers, die dakpannen legden, was aan de zuidkant van het Emile Braunplein gelegen.

Munten in deze cluster