Archeologisch onderzoek in en rond de Korte Ridderstraat

De Korte Ridderstraat was de verbindingsweg tussen het Goudenleeuwplein en de Mageleinstraat, die dwars over het huidige Emile Braunplein. De zuidwestelijke kant van deze straat verdween bij de afbraak van het bouwblok tussen de Korte Ridderstraat, de Cataloniëstraat en de Sint-Niklaaskerk, en de aanleg van een parkje in 1906. De noordoostelijke kant werd gesloopt in 1960, samen met de rest van het bouwblok tussen de Korte Ridderstraat, de Poeljemarkt en de Botermarkt in 1960. Bij archeologisch onderzoeken in 1997 en in 2009 werden heel wat sporen van de vroegere bewoning en menselijke activiteiten teruggevonden. Die gaan terug tot het stenen tijdperk!

Munten in deze cluster