Geschiedenis van Muide-Meulestede-Afrikalaan

Een brokje geschiedenis over Muide-Meulestede-Afrikalaan

In de Middeleeuwen

De naam 'Muide' is al in gebruik sinds de 13de eeuw. De benaming zou 'monding' of 'samenloop' betekenen en verwijst naar de complexe loop van de verscheidene Leie-armen die het gebied ten noorden van Gent doorkruisten, vooraleer het rivierennet gekanaliseerd werd. Mogelijk was de Muide in de 13de eeuw al een kleine nederzettingskern of gehucht. De Muide werd in de 14de eeuw binnen de laatmiddeleeuwse stadsomwalling opgenomen.

Het deelgebied Meulestede bevindt zich ten noorden van de Gentse kernstad, buiten de laatmiddeleeuwse stadsomwalling. De Meulesteedsesteenweg volgt het tracé van een oude landweg, mogelijk een dijkweg doorheen overwegend drassig gebied. Toch was er langsheen die as wellicht al van in de late Middeleeuwen verspreide bewoning. Met de aanleg van de Voorhaven in de latere 19de eeuw kreeg Meulestede een nieuwe impuls wat zich vertaalde in industriële panden, in reeksen opgetrokken kleinschalige woningen en handelszaken.

Haven in ontwikkeling

Het graven van het kanaal Gent-Terneuzen in het tweede kwart van de 19de eeuw en de steeds groeiende ontwikkeling van de haven, de haveninfrastructuur en de industriële bedrijvigheid leidden tot stedenbouwkundige veranderingen die het landelijke beeld van dit stadsgebied verdreven. Deze wijzigingen vertaalden zich ook in de bewoning met talrijke in reeksen opgetrokken kleine huizen langsheen straten en in beluiken. De Muide werd bijgevolg een dichtbevolkte buurt. Arbeiders leefden er met hun gezinnen in beluikstegen. Er heerste gebrek aan ruimte en comfort. Toch was het er vol lust en leven. Fabrieksarbeiders, dokwerkers en schippers leefden er samen. Iedereen kende er iedereen.

In de tweede helft van de 20ste eeuw kwam er meer verval door het zich meer noordwaarts verplaatsen van de haven. De wijk verkommerde en vergrijsde, met uitzondering van de jonge Turkse Gentenaren.

Deze neerwaartse spiraal werd eind de jaren negentig omgebogen doordat in de wijk wegen werden heraangelegd, verkrotte panden vervangen werden door nieuwe sociale woningenbouw en nieuwe investeerders aangetrokken werden. Jonge gezinnen en creatievelingen begonnen de wijk weer aantrekkelijk te vinden en brachten een nieuw élan in de wijk.