Geschiedenis van Moscou-Vogelhoek

Een brokje geschiedenis over de wijk Moscou-Vogelhoek.

Arsenaal

Topografisch gezien behoort het deelgebied Arsenaal tot de Heide, hoger gelegen schrale gronden die tot in de late 19de eeuw een landelijk voorkomen behielden.

De ontplooiing van het Arsenaal startte in het midden van de 19de eeuw. Bepalend was de oprichting in 1881-1884 van een centrale werkplaats voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.). In de omliggende gronden werden straten getrokken en kwamen twee woonwijken met voornamelijk arbeiderswoningen tot stand. Het betrof de wijk Arsenaal en de Veldwijk of Moscou (een benaming die refereert aan een afdeling Russen van het Tsarenleger die op deze locatie een aantal maanden verbleef na de nederlaag van Napoleon in 1815 te Waterloo) tot stand. Kenmerkend zijn de smalle straten met de aansluitende rijen eenvormige kleine bakstenen huizen.
Rond 1872 werd de spoorweg aangelegd.

Tussen het Arsenaal en de Veldwijk lag ooit een militair oefenterrein. Dat werd in 1970 grotendeels ingenomen door het viaduct met opritten van de E17-autosnelweg die het hele grondgebied doorsnijdt. In de jaren ’20 realiseerde de Gentbrugse Haard de Tuinwijk Ter Heide, een nog steeds heel leefbare woonwijk, die bedoeld was om de woningnood na de eerste wereldoorlog tegemoet te komen.

De andere, omgevende straten, zoals de Alfons Biebuycklaan werden veel later gebouwd. Hier overheerst de private woningbouw met het overgrote deel gekoppelde woningen.

Vogelhoek

Het deelgebied Vogelhoek bevindt zich nabij de grens met Melle. Tot ver in de 20ste eeuw behield de Vogelhoek een algemeen landelijk voorkomen.
De verstedelijking is slechts enkele decennia oud en kwam op gang vanuit het naburige Melle.

Merelbeke Station

Nabij de grens met Merelbeke situeert zich het deelgebied Merelbeke Station. Historisch-geografisch gezien behoorde dit deel tot een uitgestrekt heidegebied, gelegen op schrale, hoger gelegen zandruggen.

Merelbeke Station behield zijn landelijk voorkomen tot in de 20ste eeuw. Bepalend voor de ontsluiting was de oprichting van het rangeerstation Merelbeke.