Beleidsnota internationale solidariteit 2020-2025 goedgekeurd

Gent is een solidaire stad . Lees in de beleidsnota hoe de Stad de komende jaren die internationale solidariteit wil verankeren.

Heel wat Gentenaars zijn internationaal solidair. Velen zijn lid van een Noord-Zuidvereniging of een organisatie die acties onderneemt om het Zuiden te ondersteunen. Elk jaar gaan honderden vrijwilligers op pad voor 11.11.11. Gent telt niet minder dan zeven Oxfam Wereldwinkels. Kortom, Gentse burgers en organisaties treden buiten hun Gentse cocon en zetten zich in voor internationale solidariteit.

Als Stad moedigen we dit aan door overleg en overkoepelende activiteiten te organiseren én ondersteuning aan te bieden. De Stad als meest lokale en nabije bestuursniveau speelt, met een doordacht beleid, een unieke rol op vlak van internationale rechtvaardigheid. In ons lokaal mondiaal beleid willen we een voorbeeldfunctie vervullen voor Gentse burgers en ondernemers. Ook voor andere steden in Vlaanderen, België én Europa spelen we een voortrekkersrol. 

In het Gents mondiaal beleid is handel een belangrijke hefboom. Als stad hebben we impact op beide aspecten in de handelsketen, de productie en consumptie. Als titeldragend Europese hoofdstad van eerlijke handel willen we consumenten verder sensibiliseren op het vlak van eerlijke voeding, ethische kledij en faire ICT. Ook de stad zelf is aankoper. We zetten binnen de eigen werking verdere stappen naar een nog eerlijker aankoopbeleid, samen met schepen Storms en schepen Bracke. In onze rol als relatief grote aankoper hebben we als lokaal bestuur impact op producenten en de transitie naar duurzame en eerlijke handel. We willen onze Europese koppositie op vlak van eerlijke handel versterken.  

We hebben in Gent een sterke traditie om samen te werken met het Gentse middenveld. Vele geëngageerde burgers, lokale ondernemers, vierde pijlerverenigingen en NGO’s zijn vertegenwoordigd in de adviesraad en/of werken mee aan lokale acties en campagnes. Bijkomend bieden we als Stad ook bieden we op onze beurt ook op verscheidene manieren ondersteuning aan dit divers middenveld.

Gent is en blijft een solidaire stad in hart en nieren.