Mobility Urban Values

In het EU-project Mobility Urban Values gaan we na hoe we duurzame mobiliteitskeuzes kunnen stimuleren via gamification.

De wereld verstedelijkt in rap tempo. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van steden. Ook mobiliteitsvraakstukken worden hierin steeds complexer. Het lukt de overheid steeds minder goed om als enige stakeholder deze problematiek te tackelen. Je ziet daarom een trend die steeds meer kijkt hoe buurtbewoners kunnen worden betrokken bij het ontwerpen en verbeteren van hun directe leefomgeving.

De komende drie jaar onderzoeken Stad Gent en LUCA School of Arts, samen met 12 partners uit 8 verschillende Europese landen, hoe we de stedelijke mobiliteit kunnen verbeteren via een combinatie van gedragsveranderingstechnieken, nieuwe technologieën en designstrategieën. Gebruikers, bewoners en belanghebbenden worden intens betrokken in een iteratief co-creatieproces dat zal uitmonden in pilootprojecten in zes verschillende Europese stadswijken: Buitenveldert in Amsterdam, Sant Andreu in Barcelona, ​​de historische wijk van de Portugese stad Fundao, Muide-Meulestede in de haven van Gent, het nieuwe gebied van Jätkäsaari in Helsinki en het gebied van Centro Storico in Palermo.

We gaan aan de slag om het gedrag, de behoeften en waarden op het gebied van mobiliteit te definiëren. Vervolgens worden bewoners via verschillende speldynamiekenaangemoedigd tot meer duurzame verplaatsingen binnen de stad. De MUV app registreert de dagelijkse verplaatsing van de bewoners en geeft punten wanneer ze een duurzame gedragskeuze detecteert. De punten kunnen bij lokale handelaars worden ingeruild. De handelaars halen op hun beurt voordeel uit o.a. de advertenties op het MUV platform.

De verzamelde data wordt opengesteld. Overheden kunnen deze data gebruiken om planningsprocessen te optimaliseren en nieuwe diensten te ontwerpen die de leefbaarheid van steden verbetert.

In de plaats van te focussen op stedelijke infrastructuur, wil MUV zich concentreren op een verschuiving naar meer duurzame en gezonde mobiliteitskeuzes door op een positieve manier gemeenschappen, lokale handelaars, beleidsmakers en open data enthousiastelingen te engageren.

Dit project ontvangt subsidies van het Europese subsidie programma voor Onderzoek en Innovatie Horizon 2020.