Projectsubsidie European Youth Capital

Vraag je projectsubsidie aan via de projectoproep van Ghent European Youth Capital

Waar gaat het over?

Update: Het is niet meer mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen.

Er werden in totaal meer dan 70 projecten goedgekeurd. Kom zeker eens af naar een van de vele evenementen die je kan terugvinden in de agenda van Ghent European Youth Capital 2024.

Gent is Europese Jongerenhoofdstad 2024! Wil je van Gent een nog wijzere stad maken? Dan kan je een projectsubsidie aanvragen.

Deze oproep is voor jongeren van 15 tot 30 jaar, voor verenigingen en voor organisaties die bestaan uit of zicht richten op jongeren.

De Stad Gent wil in 2024 een programma uitbouwen voor en door jongeren rond drie thema's: Engage, Empower en Care. Je krijgt een plaats in het programma als je een project indient rond deze drie thema's en na goedkeuring ontvang je een financiële ondersteuning.

De projecten moeten jongeren de ruimte geven om te experimenteren, te leren en te groeien, en dit via allerlei initiatieven: van workshops en evenementen tot een debat, kortfilm of podcast.

Deze oproep bestaat uit twee onderdelen. Je kan je project indienen voor één onderdeel, of voor beide:

1. Je organiseert een project naar aanleiding van het feestelijk openingsweekend dat plaatsvindt op 16, 17 of 18 februari 2024.
2. Je organiseert een project dat plaatsvindt in 2024 (niet tijdens het openingsweekend).

Wat zijn de voorwaarden?

Voor wie?

Het programma van Ghent European Youth Capital (EYC) wordt vormgegeven voor en door jongeren. Elke jongere van 15 tot 30 jaar en elke vereniging of organisatie die hoofdzakelijk bestaat uit jongeren of zich richt op jongeren kan een projectsubsidie aanvragen. De nadruk ligt hierbij op participatie en co-creatie. Elk project wordt getrokken door jongeren en/of ondersteund door (jonge) professionals en komt tot stand door engagement en vrijwillige inzet.

Wanneer?

Er zijn twee indienmomenten gepland (16/10/2023 en 1/03/2024). Alle ingediende projecten dienen plaats te vinden en afgerond te zijn in 2024. Het project kan wel al in 2023 van start gaan. Voor een project tijdens het openingsweekend kan je enkel indienen bij het eerste indienmoment.

Welke projecten?

1. Engage: projecten die inzetten op burgerschap, politiek engagement en vrijwilligerswerk zoals:

  • een debat naar aanleiding van de Europese verkiezingen en stemrecht vanaf 16 jaar
  • speeddates tussen jongeren en beleidsmakers
  • jongerencuratorschap voor musea

2. Empower: projecten die inzetten op het creëren van fysieke en mentale ruimte voor jongeren, publieke ruimte en mobiliteit zoals:

  • inname van publieke ruimte door jongeren
  • leefbaarheid en wonen in de stad
  • jong programmatoren bij festivals, events en andere initiatieven

3. Care: projecten die inzetten op duurzaamheid, diversiteit en mentale gezondheid zoals:

  • een videopodcast rond mentale gezondheid
  • een safe space voor jonge meisjes
  • een omstaandertraining rond bv. racisme en seksisme

Hoeveel bedraagt de subsidie?

1. Voor een project tijdens het feestelijke openingsweekend (16,17 of 18 februari 2024) bedraagt de subsidie maximaal 3.000 euro.
2. Voor een project dat plaatsvindt in 2024 (en niet enkel tijdens het openingsweekend) bedraagt de subsidie maximaal 10.000 euro.

Als je voor beide onderdelen een projectaanvraag indient, bedraagt de subsidie nog steeds maximaal 3.000 euro voor het eerste onderdeel en 10.000 euro voor het tweede onderdeel.

Welke stappen zijn er?

Hoe indienen?

Je doet je aanvraag online.

Je vult vooraf  een inhoudelijke en financiële bijlage in. Voeg de twee documenten als bijlage toe aan je online aanvraagformulier:

 
Vraag je een subsidie aan voor het openingsweekend, dan dien je je aanvraag in vóór 16/10/2023 (eerste indienmoment):
Gebruik dan de sjablonen 'financieel sjabloon eyc openingsweekend' en   'inhoudelijk sjabloon eyc openingsweekend'  in bijlage.
 
 
Vraag je een subsidie aan voor projecten in 2024, los van het openingsweekend, dan dien je je aanvraag in vóór 16/10/2023 of 1/03/2024 (tweede indienmoment) om 23.59 uur. 
Gebruik dan de sjablonen 'financieel sjabloon eyc' en 'inhoudelijk sjabloon eyc' in bijlage.
 
Dien je voor beide onderdelen in? Dan zal je voor elk onderdeel apart een inhoudelijk en begrotingssjabloon moeten opladen in het online formulier.
Wil je je aanvraag of idee ook via een filmpje voorstellen? Heel graag! Voeg je filmpje toe als bijlage bij het onlineformulier.
 
De jury behandelt je aanvraag na de uiterste indiendatum. Je kunt het resultaat uiterlijk 10 weken na de uiterste indiendatum verwachten.
 

Regelgeving

Subsidiereglement voor projecten “Ghent European Youth Capital 2024”

Projectsubsidie European Youth Capital