Uitwisselingen via Ghent European Youth Capital

Vraag je uitwisseling aan via Ghent European Youth Capital

Waar gaat het over?

In het kader van Ghent European Youth Capital 2024 wil Stad Gent jonge Gentenaars, Gentse organisaties en samenwerkingsverbanden ondersteunen in het opzetten van uitwisselingen van jongeren of jeugdwerkers. Dat gebeurt in het kader van het Erasmus+-programma van de Europese Unie en met ondersteuning van JINT.
Het gaat om twee verschillende soorten uitwisselingsprojecten:
  1. Internationale uitwisseling van jongeren
Jongeren uit (minstens) 2 verschillende landen ontmoeten elkaar (onder begeleiding) rond een zelfgekozen thema. De jongeren werken zelf het programma mee uit. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen aan de hand van non-formele leerprocessen.
Voor concrete voorwaarden en meer info: Groepsuitwisselingen - Erasmus+ (erasmusplusjeugd.be)
 
  1. Internationale uitwisseling van jeugdwerkers
Jeugdwerkers uit (minstens) 2 verschillende landen, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, ontmoeten elkaar en doen inspiratie op om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te versterken door hun grenzen te verleggen, expertise te delen en buitenlandse organisaties te leren kennen.
Voor concrete voorwaarden en meer info: Mobiliteit van jeugdwerkers - Erasmus+ (erasmusplusjeugd.be)

Wat zijn de voorwaarden?

Voor wie?

Elke vereniging of organisatie die hoofdzakelijk bestaat uit jongeren of zich richt op jongeren kan een projectsubsidie aanvragen. Daarnaast kan je voor een uitwisseling van jongeren ook indienen als informele groep van minstens 4 jonge Gentenaars en voor een uitwisseling van jeugdwerkers als informele groep van minstens 4 jonge Gentenaars die actief zijn in het jeugdwerk. De nadruk ligt hierbij op participatie en co-creatie.
Een uitwisselingsproject gebeurt met minstens één buitenlandse partnerorganisatie of partnergroep.

Wanneer?

Wil je graag een uitwisselingsproject doen tussen 2024 en 2027? Dan zijn er ieder jaar 2 mogelijke indiendata:

  • 1 maart
  • 30 september

Het project kan van start gaan vanaf het moment dat officiële goedkeuring werd gegeven door de Stad Gent
Dien je in op 1 maart? Dan kan je project ten vroegste starten vanaf juni.
Dien je in op 30 september? Dan is er geen exacte startdatum. Je project kan van start gaan na goedkeuring (ten laatste vanaf december).
De cyclus van projecten wordt steeds afgerond eind april, het jaar volgend op het indienjaar (voor beide deadlines), zodat vanaf juni de projecten van het jaar nadien terug van start kunnen gaan.
Bijvoorbeeld: dien je in op de deadline van 1 maart 2024 dan kan je project plaatsvinden tussen 1 juni 2024 en 30 april 2025. Dien je in op de deadline van 1 september 2024 dan kan je project plaatsvinden tussen het moment van goedkeuring 2024 en 30 april 2025.

Welke projecten?

Projecten dienen te voldoen aan de Erasmus+ Jeugd regelgeving. Deze is terug te vinden in de officiële uitgebreide Erasmus+-programmagids van het betreffende jaar. Je hoeft deze zeker niet uitgebreid door te nemen. De belangrijkste regels worden ook toegelicht in een handleiding en de ondersteunende sessies (zie verder).
Houd alvast zeker rekening met:
Bij internationale uitwisselingen van jongeren: de mate waarin er aandacht is voor de actieve betrokkenheid van jongeren en participatie van organisaties. Jongeren moeten een actieve rol spelen in zo veel mogelijk fasen van het project, om zo hun leer- en ontwikkelingservaring te verbeteren.

Bij internationale uitwisselingen van jeugdwerkers: een duidelijke impact op de deelnemende jeugdwerkers, op hun reguliere werk met jongeren en op hun organisatie en bij uitbreiding het Gentse jeugdwerk.
We reiken jullie alvast een aantal voorbeelden aan die we ophangen aan de drie prioriteiten Gent European Youth Capital 2024. Dit is geen vereiste, maar het kan jullie alvast inspireren.

  1. Engage: projecten die inzetten op burgerschap, politiek engagement en vrijwilligerswerk.
  2. Empower: projecten die inzetten op het creëren van fysieke en mentale ruimte voor jongeren, publieke ruimte en mobiliteit.
  3. Care: projecten die inzetten op duurzaamheid, diversiteit en mentale gezondheid.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie wordt berekend op basis van enkele vaste parameters, zoals de af te leggen afstand, het aantal deelnemers, de duur van de activiteit, de plek waar de activiteit doorgaat, uitzonderlijke kosten… (Voor details: zie de handleiding van de Jeugddienst of de uitgebreide Erasmus+ Programmagids.)


Het goedgekeurde budget is het maximum budget dat je kan krijgen. Het werkelijke bedrag wordt berekend op feiten en bewijzen in het eindrapport.
 

Hoewel het mogelijk is om te verschuiven binnen budgetcategorieën moet je rekening houden met de mogelijkheid dat je niet volledig toekomt met het budget. Het programma gaat uit van cofinanciering. Het zou kunnen dat deelnemende organisaties een eigen bijdrage moeten leveren of op zoek moeten gaan naar extra financiering om het totale projectbudget rond te krijgen. Dit hangt natuurlijk af van de financiële keuzes die je maakt binnen het project. Ga je bijvoorbeeld als scoutsgroep op tentenkamp, kom je waarschijnlijk toe met het budget. Wil je elke deelnemer een privé hotelkamer geven? Dan zal je zelf moeten bijbetalen. Bekijk dit alles dus goed op voorhand!
 

Wil je tijdens de aanvraagfase weten hoeveel het maximum budget zou bedragen en heb je de nodige gegevens van je uitwisselingsproject al verzameld? Doe de berekening via de bijlage van de handleiding of neem dan contact op met janne.vanoppen@stad.gent als je de nodige gegevens hebt verzameld, dan doen we samen de berekening!

Welke stappen zijn er?

Je doet je aanvraag online. Je vult vooraf de nodige sjablonen in. Voeg de ingevulde sjablonen als bijlage toe aan je online aanvraagformulier.

De jury behandelt je aanvraag na de uiterste indiendatum. Je kunt het resultaat uiterlijk 10 weken na de uiterste indiendatum verwachten.

Wegwijs geraken

Infosessies

Schrijf volgende data alvast in je agenda. Volg onze instagram- en facebookpagina om op de hoogte te blijven!

Handleiding

Regelgeving

Subsidiereglement voor internationale uitwisselingen van jongeren en jeugdwerkers

Uitwisselingen via Ghent European Youth Capital