Onderzoek speelkansen voor kinderen en jongeren met een beperking

Onderzoek betreffende de speelkansen voor kinderen en jongeren met een beperking binnen het vakantieaanbod in Gent.

In opdracht van de Jeugddienst heeft vzw Oranje een onderzoek gevoerd in Gent betreffende de speelkansen voor kinderen en jongeren met een beperking binnen het vakantieaanbod in Gent.

Gedurende het onderzoek hebben zij verschillende interviews afgenomen bij ouders, kinderen en jongeren, doorverwijzers en vakantie(kamp)aanbieders.

Op basis van al deze input is men gekomen tot verschillende conclusies en aanbevelingen die ons kunnen verder helpen om de speelkansen van deze doelgroep te verhogen.